•  

  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

  ΔΕΥΤΕΡΑ 04.04.2011

   

  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

   

  1.       Ενημέρωση του Σώματος επί της διαδικασίας επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (άρθρο 77, Ν. 3852/2010)

  2.       Συγχώνευση των Κοινωφελών Δημοτικών Επιχειρήσεων σε μία νέα, ενιαία Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών.

  3.       Συγχώνευση των υφιστάμενων νομικών προσώπων του Δήμου σε ενιαίο Νομικό Πρόσωπο.

  4.       Λύση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Μέριμνας και Περιβάλλοντος Ιωαννίνων.

  5.       Ενημέρωση και λήψη απόφασης για τα εκτελούμενα έργα ύδρευσης στην Δημοτική Ενότητα Παμβώτιδας

  6.       Συγχώνευση σε ένα νομικό πρόσωπο όλων των σχολικών επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του διευρυμένου Δήμου Ιωαννιτών, µε την επωνυμία: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

  7.       Συγχώνευση σε ένα νομικό πρόσωπο όλων των σχολικών επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του διευρυμένου Δήμου Ιωαννιτών, µε την επωνυμία: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ»

   

  8.       Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ»

   

  9.       Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ»

   

  10.   Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής 5ου ΓΕΛ Ιωαννίνων

  11.   Έγκριση μετάταξης υπαλλήλου Π.Ε. Δημοτικής Αστυνομίας στον κλάδο Π.Ε. Δασολόγων.

  12.   Έγκριση διαδικασίας εκμίσθωσης ακινήτου του Δήμου στην οδό Κυδαθηναίων στην Αθήνα.

  13.   Έγκριση της απόφασης με αριθ. 15/28-1-2011 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου.

  14.   Επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου για την αμοιβή των σχολικών τροχονόμων.

   

  15.   Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Δ.Σ. του  Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου

   

  16.   Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Ηπείρου στο νέο Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.Θ.Ι.

   

  17.   Παραλαβή δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης ενταχθέντων ΟΤΑ

   

  18.   Συγκρότηση επιτροπής για απογραφή, καταμέτρηση, αποτίμηση των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης ενταχθέντων ΟΤΑ

   

  19.   Έγκριση πρόσληψης ιατρού εργασίας

   

  20.   Έγκριση απασχόλησης μαθητών Σχολών Μαθητείας ΟΑΕΔ, στο Δήμο Ιωαννιτών, για πρακτική άσκηση.

   

  21.   Έγκριση Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Τ.Ε.Ι.  Καλαμάτας και του Τμήματος Τηλεπληροφορικής Άρτας,  στο Δήμο Ιωαννιτών

   

  22.   Έγκριση εκδηλώσεων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Πολιτισμού Δήμου Ιωαννιτών  «Πνευματικό Κέντρο Ιωαννίνων» και των σχετικών  προϋπολογισμών τους.

   

  23.   Εισήγηση για χορήγηση άδειας στάσιμου εμπορίου (καντίνας σε ιδιωτικό χώρο)

   

  24.   Εξέταση αιτήματος για παροχή έκπτωσης 20% σε πράξη επιβολής εισφοράς σε χρήμα

   

  25.   Ακύρωση βεβαιώσεων παραβάσεων αυτοκινήτων

   

  26.   Καταβολή επιδόματος σε υπαλλήλους του Δήμου για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών παραμονής υπηκόων τρίτων χωρών

   

  27.   Χορήγηση άδειας μουσικής – μουσικών οργάνων

   

  28.   Διάθεση πίστωσης ποσού 3.389,46 € για την σύνταξη μελέτης: «Υποστηρικτικές μελέτες έργων προς ένταξη στο ΕΣΠΑ 2007-2013 (Στατική μελέτη νέας σκηνής του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιωαννιτών)», και ανάθεσης αυτής σε ιδιώτη μελετητή.

   

  29.   Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ιωαννιτών στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου

         Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδος, περιόδου 1940-1945

   

  30.   Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ιωαννιτών στο Δ.Σ. του BIC  Ηπείρου

   

  31.   Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στη Θεσσαλονίκη για τη συμμετοχή στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «Δημοτικά Κέντρα Πρόληψης & Προστασίας της Υγείας σε όλους τους Καλλικρατικούς Δήμους»

  32.   Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Φωτισμός οδών Δήμου Ανατολής».

  33.   Έγκριση χορήγησης  παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Διαμορφώσεις οδών Τ.Δ. Μπάφρας – Νεοκαισάρειας».

  34.   Έγκριση χορήγησης  παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδών στο Δήμο Ιωαννιτών».

  35.   Έγκριση χορήγησης  παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή ταπητιδίων και επούλωση λάκκων σε οδούς της πόλης».

  36.   Έγκριση χορήγησης  παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Παμβώτιδος»

  37.   Έγκριση χορήγησης  παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Βελτίωση – τσιμεντόστρωση δρόμων Κράψης»

  38.   Έγκριση χορήγησης  παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση οδών Κατσικά»

  39.   Έγκριση χορήγησης  παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Κατσικά»

  40.   Έγκριση χορήγησης  παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις – κατασκευή τοιχίων Δήμου Παμβώτιδος»

  41.   Έγκριση χορήγησης  παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αρχιτεκτονικά και Η/Μ στην υπό διαμόρφωση οδό Σπηλαίου»

  42.   Έγκριση χορήγησης  παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου στο Πνευματικό Κέντρο Δ.Δ. Περιβλέπτου»

  43.   Έγκριση διάλυσης του υπ’αριθ. 1536/18-03-2009 Συμφωνητικού του έργου : «Τσιμεντόστρωση εσωτερικού δρόμου Δ.Δ. Περιβλέπτου».

  44.   Έγκριση χορήγησης  παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση οδοποιΐας Δήμου Ανατολής».

   

  45.   Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας της μελέτης τοπογραφικών και οδοποιΐας με τίτλο: «Οδοποιΐα οδού από Δ.Δ. Μάζιας έως Δ.Δ. Λογγάδων τέως Δήμου Παμβώτιδας»

   

  46.   Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ανάπλαση πλατείας Τζαβέλλα (Τζαμί Καλούτσιανης) και οδού Κουγκίου»

   

  47.   Έγκριση διάλυσης του υπ’ αριθ. 5491/23-09-2010 συμφωνητικού του έργου: «Κατασκευή κρασπέδων και δενδροφύτευση στο χώρο του Π.Κ. και γηπέδου Κρανούλας»

   

  48.   Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Χαλικοστρώσεις δρόμων Συν/σμού Καραδήμα – Πλατανιάς»

   

  49.   Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων συνοικισμού Γερακαρίου»

   

  50.   Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή αποχετευτικού αγωγού σχαρών ομβρίων Καστρίτσας»

   

  51.   Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή κτιρίου εξόδου το Σπήλαιο Περάματος»

   

  52.   Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Τσιμεντόστρωση εσωτερικού δρόμου Δ.Δ. Περιβλέπτου»

   

  53.   Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση δρόμου στη θέση «Κανάλια» στο Δ.Δ. Κρανούλας

   

  54.   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συμπληρωματικές εργασίες στο νέο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Περάματος»

   

  55.   Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Πλατανιάς»

   

  56.   Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων  Δροσοχωρίου»

   

  57.   Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου περιοχής ΧΑΝΙ Κουτσελιού»

   

  58.   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανέγερση Δημαρχιακού Μεγάρου Δ. Περάματος»

   

  59.   Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Φωτισμός οδών στα Τ.Δ. του Δήμου Παμβώτιδας»

   

  60.   Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Διαμόρφωση χώρων υγείας Κατσικά στο Τ.Δ. Κατσικά»

   

  61.   Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Επισκευή και συντήρηση παλαιού Δημοτικού Σχολείου Δ.Δ.Περιβλέπτου»

   

   
          αριθμός επισκεπτών