ΙΔΡΥΜΑ «ΙΩΣΗΦ ΚΑΙ ΕΣΘΗΡ ΓΚΑΝΗ»

Βιβλιοθήκη

                Στο Ίδρυμα «Ιωσήφ και Εσθήρ Γκανή» λειτουργεί τα τελευταία τρία  χρόνια βιβλιοθήκη που είναι ελεύθερη για το κοινό από 9.00 πμ έως 14.00 μμ.

                Τα θέματα της βιβλιοθήκης αναφέρονται στην ιστορία, στην λαογραφία, στα γράμματα, στις τέχνες της πόλης των Ιωαννίνων αλλά και της ευρύτερης περιοχής του νομού μας.

                Η βιβλιοθήκη διαθέτει και δύο ξεχωριστά τμήματα  με θέματα τον Ευρωπαϊκό πολιτισμό (τέχνη, ιστορία) στη γαλλική γλώσσα και βιβλιοθήκη για την ιστορία και τον πολιτισμό των εβραίων της πόλης αλλά και γενικότερα της ελληνικής εβραϊκής κοινότητας.

                Οι τόμοι της βιβλιοθήκης ανέρχονται περίπου σε 4.500 χιλιάδες. Μεταξύ των βιβλίων υπάρχουν και σπάνιες εκδόσεις του 19ου αιώνα αρκετές από τις οποίες είναι ψηφιοποιημένες.

                Όλα τα βιβλία είναι καταγεγραμμένα και προέρχονται από δωρεές και προσφορές φίλων του Ιδρύματος αλλά και από αγορές του Ιδρύματος.

 


 

 

 
        αριθμός επισκεπτών