ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

   

Το Κέντρο Μελέτης Πέτρινων Γεφυρών

ΚΕ.ΜΕ.ΠΕ.Γ.

Σας προσκαλεί

Στη Δ' Επιστημονική Συνάντηση

περί Πετρογέφυρων

ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ

και

4 ΑΚΟΜΗ ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΑ

    

το Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2010

ώρα 10:30 – 15:00

    

στις Αίθουσες Λόγου και Τέχνης

στη ΣΤΟΑ του ΒΙΒΛΙΟΥ

Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα

 

Ο Πρόεδρος Σπύρος Μαντάς

Ο Γραμματέας Θοδωρής Χαμάκος


Η Πρόσκληση και το Πρόγραμμα της εκδήλωσηςΚαταχώριση στην ιστοσελίδα: Γεφύρια Κεντρικού Ζαγορίου

   

 
        αριθμός επισκεπτών