Ο «ΟΙΚΟΣ ΤΩΝ ΜΙΣΙΑΙΩΝ»

Η ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Έκδοση: ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΣΗΦ ΚΑΙ ΕΣΘΗΡ ΓΚΑΝΗ

 

Εξώφυλλο: Μίσιος Αλέξιος Β’ του Μιχαήλ


Οπισθόφυλλο: Τμήμα της άποψης του Αρχοντικού

  

   

 
τον φάκελο «βιβλίο»
   τον διαβάσανε:
  

      αριθμός επισκεπτών