Τάσος Πορφύρης

δύο νέα βιβλία

Νεμέρτσκα & Τα Σπίτια

 


 

 

  

  

  

 

 

   

Νεμέρτσκα ΠΟΙΗΜΑΤΑ  [  1961-2011 ],

με εννέα σχέδια της Μαργαρίτας Βασιλάκου

ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΑΘΗΝΑ 2013

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  


 

  

  

  

     

  

  

Τα Σπίτια

ΠΕΖΟΓΡΑΦΗΜΑ

Εκδόσεις-περιοδικό ΠΑΝΟΠΤΙΚόΝ

 

 

  

  

  

  

  

 

 


 

  

 

  

 

Περισσότερα για τον Τάσο Πορφύρη

  

 

 
τον φάκελο «βιβλίο»
   τον διαβάσανε:
  

      αριθμός επισκεπτών