Ο Γιάννης Καλπούζος

παρουσιάζει το λογοτεχνικό του έργο

 


 

    

Μουσική βραδιά με τον Γιάννη Καλπούζο

στο Θέατρο Πέτρας  ( Πετρούπολη )

Πέμπτη 10/07/2014 ώρα 21:30 μμ

 

Ο Γιάννης Καλπούζος παρουσιάζει το λογοτεχνικό του έργο

μέσα από μια μουσική διαδρομή με τη συμμετοχή της

Ελένης Πέτα

και της παραδοσιακής κομπανίας της Ηπείρου

"Λαλητάδες"

 

Ολόκληρη η εκδήλωση σε 44 βίντεο
με την επιμέλεια του Ναπολέοντα Ροντογιάννη


 

   

 
τον φάκελο «βιβλίο»
   τον διαβάσανε:
  

      αριθμός επισκεπτών