Παρουσίαση του βιβλίου

"Ελεύθερες γυναίκες, η αντίσταση 14 γυναικών απ' όλο τον κόσμο"

Τρίτη 17 Μαρτίου 2015, 7:30 μμ στο

POLIS ART CAFE, Πεσμαζόγλου 5, Αίθριο Στοάς Βιβλίου.

Εκδόσεις Εύμαρος

 


 

 

 

 
τον φάκελο «βιβλίο»
   τον διαβάσανε:
  

      αριθμός επισκεπτών