Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ

 του βιβλίου του καθηγητή Χρήστο Β. Μασσαλά «Ίσως είναι και έτσι…»

 

Η πατρίδα μας αγωνίζεται ν’ αλλάξει πρόσωπο και να συντονίσει το βηματισμό της με εκείνον των «έμπειρων» κοινωνιών. Οι βασικές προϋποθέσεις για μια τέτοια μετάβαση είναι:

  • α) η αφομοίωση του διεθνούς περιβάλλοντος,

  • β) η ανάλυση των δυνατοτήτων και των αδυναμιών της,

  • γ) ο μετασχηματισμός της  σε κοινωνία  της γνώσης και

  • δ) η δημιουργία συνθηκών θεμελίωσης προοπτικής της νεολαίας της.

Τα τελευταία χρόνια ο προβληματισμός είναι έντονος...

Η συμβολή του κάθε πολίτη στη διαμόρφωση μιας «πυκνής ατμόσφαιρας» προβληματισμού  είναι επιβεβλημένη και αναγκαία. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί η βούληση της πολιτικής ηγεσίας για ανάληψη πρωτοβουλιών μακράς πνοής...

Τα κείμενα που ακολουθούν εντάσσονται σ’ αυτή την προσπάθεια και μεταφράζουν την αγωνία του ανθρώπου που ζει τα προβλήματα και υπηρετεί θεσμούς που έχουν συμμετοχή στη διαμόρφωση του νέου περιβάλλοντος.

Τα άρθρα/ομιλίες έχουν εμφανιστεί στον ελληνικό τύπο και δίνουν έμφαση στον κάθε φορά έντονο προβληματισμό της κοινωνίας μας για θέματα: παιδείας, κοινωνικού «γίγνεσθαι», ανάπτυξης και διεθνούς-ευρωπαϊκού περιβάλλοντος, υιοθετώντας την άποψη του Γ. Σεφέρη « είναι παιδιά πολλών ανθρώπων τα λόγια μου ».

Η επιλογή των κειμένων έγινε από την Ιωάννα Μπενιουδάκη και τον Μίμη Σουλιώτη.  Η επιλογή του τίτλου έγινε από την Μαρία Μασαλά. Το ειλικρινές ενδιαφέρον τους και η κριτική τους διάθεση γι’ αυτή την προσπάθεια είχαν ως αποτέλεσμα την παρούσα έκδοση...τους ευχαριστώ.

                                                                                     

 

Ιανουάριος 2008                                                                                                                  Χρήστος Β. Μασσαλάς

 
τον φάκελο «βιβλίο»
   τον διαβάσανε:
  

      αριθμός επισκεπτών