Δελτίο Τύπου

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΑΓΓΕΣΗΣ

Νεότερη ευρωπαϊκή φιλοσοφία

Φιλοσοφικός λόγος, κριτική της θρησκείας και ιδεολογία

   

Σειρά: Επιστημονική Βιβλιοθήκη

Κυκλοφορεί 12/10/09

 

ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

       Το βιβλίο αποτελεί μια επισκόπηση της ιστορίας της νεότερης φιλοσοφίας, με έμφαση στον φιλοσοφικό στοχασμό του 17ου αιώνα. Παρακολουθεί τη γένεση της νεότερης φιλοσοφικής σκέψης σε συνάρτηση με τις κρίσιμες αλλαγές που συντελέστηκαν την περίοδο μετά την Αναγέννηση και ως τις αρχές του 18ου αιώνα τόσο στο κοινωνικό και πολιτικό πεδίο όσο και στο πεδίο του πολιτισμού.

       Ο συγγραφέας αναφέρεται στους κορυφαίους διανοητές, ενσωματώνοντας τους ευρύτερους διανοητικούς και ιστορικούς παράγοντες που διαμόρφωσαν τον νεότερο κόσμο. Η νεότερη φιλοσοφική σκέψη εξετάζεται σε σχέση με την οικονομία και την κοινωνική διαστρωμάτωση, τη νεότερη επιστήμη, τη θρησκευτική ιδεολογία και την πολιτική. Προβάλλεται ο κριτικός χαρακτήρας της –ρήξη με την παραδοσιακή σχολαστική σκέψη, κριτική της θρησκευτικής ιδεολογίας, έμφαση στην ορθολογική κατανόηση του πραγματικού– και αναδεικνύεται η προβληματική της νεωτερικότητας. Ο φιλοσοφικός στοχασμός, υποστηρίζεται, καλείται να ανταποκριθεί σε τρία κυρίως καθήκοντα: τη θεωρητική θεμελίωση του νεότερου επιστημονικού πνεύματος, την εκλογίκευση της θρησκευτικής πίστης και τη θεωρητική εξήγηση του πολιτικού φαινομένου στις νέες υπό διαμόρφωση συνθήκες.

       Στο πλαίσιο αυτό, η βακωνική προβληματική για την επιστήμη, ο καρτεσιανός ορθολογισμός, η ανατομία του πολιτικού φαινομένου (Hobbes), η έρευνα για τις δυνατότητες και τα όρια της ανθρώπινης νόησης, η αντίθεση μεταξύ υλισμού και ιδεαλισμού, η φιλοσοφική κριτική της θρησκείας και η προβληματική της ανεξιθρησκίας (Locke), καθώς και η απόπειρα μιας μονιστικής θεώρησης του πραγματικού, όπως αυτή του Spinoza, συνιστούν τις βασικές παραμέτρους που συνέβαλαν στην εξέλιξη του ευρωπαϊκού πνεύματος και διαμόρφωσαν τη σύγχρονη προβληματική.

       Το βιβλίο απευθύνεται σε σπουδαστές της φιλοσοφίας και σε κάθε αναγνώστη που ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, την αντιμετώπιση των διαφόρων μορφών εξωλογικού στοχασμού και την προώθηση μιας ανθρωποκεντρικής παιδείας στη χώρα μας.

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Ο Γιάννης Πλάγγεσης διδάσκει στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Είναι συγγραφέας των βιβλίων Ύλη και Πνεύμα στη φιλοσοφική σκέψη του Joseph Priestley (Θεσσαλονίκη, Πουρναράς 1991), Φιλελευθερισμός και Θεωρία της  ,ημοκρατίας: Η έννοια της ελευθερίας στην πολιτική σκέψη του Joseph Priestley (Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής 1994), Πολιτική και θρησκεία στη φιλοσοφία του John Locke (Θεσσαλονίκη, University Studio Press 1998) και Νεότερη πολιτική και κοινωνική φιλοσοφία: Από τον Machiavelli στον Marx (Θεσσαλονίκη, University Studio Press 2009). Έχει επίσης μεταφράσει στην ελληνική γλώσσα την Epistola de Tolerantia του John Locke [Επιστολή για την Ανεξιθρησκία, Θεσσαλονίκη, Ζήτρος 1998] και τη μελέτη του Maurice Cornforth, Marxism and the Linguistic Philosophy [Μαρξισμός και Γλωσσική Φιλοσοφία, Αθήνα, Ζαχαρόπουλος 1988]. Μελέτες του έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά.

     

 
τον φάκελο «βιβλίο»
   τον διαβάσανε:
  

      αριθμός επισκεπτών