Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο   Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

 

του  Άλκη Ράφτη

 

Νοέμβριος 2007

 

ΑΤΟΜΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

ΟΝΟΜΑ:  Άλκης Ράφτης του Κωνσταντίνου και της Φωτεινής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  31 Οκτωβρίου 1942

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  Αθήνα     

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:  Θέατρο Ελληνικών Χορών "Δόρα Στράτου"

                                           Σχολείου 8, Πλάκα, 10558 Αθήνα

                                           τηλ. 210.324.4395, φαξ 210.324.6921,  mail@grdance.org

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:  διετής θητεία, 1967-69 Στρατός Ξηράς - Σώμα Διαβιβάσεων

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, ιταλικά

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:   http://grdance.org/raftis/index.html

 

ΑΚΑΔΗΜΑÎΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 

1.  Διδακτορικό Δίπλωμα του Κράτους στις Επιστήμες της Δοικήσεως  (Doctorat d'Etat ès Sciences de Gestion)

     Πανεπιστήμιο του Παρισιού ΙΧ Dauphine, 1977.

 

2.  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Κοινωνιολογίας (Diplôme) Σχολή Ανωτέρων Σπουδών Κοινωνικών Επιστημών, Παρίσι, 1976

     (Ecole - Pratique - des Hautes Etudes en Sciences Sociales).

 

3.  Πτυχίο Κοινωνιολογίας (Maîtrise) Πανεπιστήμιο του Παρισιού VIII Vincennes, 1977.

 

4.  Πτυχίο Κοινωνιολογίας (Licence) Πανεπιστήμιο του Παρισιού VIII Vincennes, 1976.

 

5.  Δίπλωμα Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

     Κύκλος Σπουδών Μηχανικού Παραγωγής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1960.

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

 

               ΜΕΣΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 

1954-60   Βαρβάκειος Πρότυπος Σχολή, Αθήνα. Πρακτικό Τμήμα.

 

1954-58   Greek-American Cultural Institute, Αθήνα. Lower Certificate in English.

 

1956-59   Institut Français d'Athènes, Αθήνα.

 

1960-62   Goethe Institut, Αθήνα.

 

 

               ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 

1960-66   Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα. Ανωτάτη Σχολή Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων,

                Κύκλος Σπουδών Μηχανικού Παραγωγής.

 

1974-77  Πανεπιστήμιο του Παρισιού VIII Vincennes, Τμήμα Κοινωνιολογίας.

 

 

               ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 

1969-70   Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, Μεταπτυχιακό Τμήμα Διοικήσεως Επιχειρήσεων. Αθήνα.

 

1974-77   Σχολή Ανωτέρων Σπουδών Κοινωνικών Επιστημών, Παρίσι.

              Τμήμα Πολιτικής Κοινωνιολογίας (διευθυντής Raymond Aron).

               Σεμινάριο "Κοινωνιολογία της Αυτοδιαχείρισης" (καθηγητής Yvon Bourdet).

 

1973-77   Πανεπιστήμιο του Παρισιού IX Dauphine.

               Μονάδα Διδασκαλίας και Ερευνας των Επιστημών των Οργανώσεων.          

               Διδακτορικό Τμήμα Διοικήσεως.

               Καθηγητές: Max Pagès, Jacques Delors, Michel Rocard, κ.ά.

 

                Εκπαιδευτικά σεμινάρια: Διοίκηση Ι (Management), Διοίκηση ΙΙ (Λογιστική Γενική και Αναλυτική, Χρηματοδότηση, Μάρκετιγκ), Μακρο- και Μικρο-

                Οικονομική, Κοινωνική Ψυχολογία, Δίκαιο των Επιχειρήσεων, Πληροφορική, Αγγλική Ορολογία.

                Ερευνητικά σεμινάρια: "Κοινωνιολογία της συμμετοχής", "Ο κόσμος της

                εργασίας στις αγγλοσαξωνικές χώρες", "Τα σύγχρονα συμβόλαια στην διοίκηση των επιχειρήσεων".

 

                Διδακτορική διατριβή του Κράτους με θέμα: "Διοίκηση και εργασιακή δημοκρατία. Κριτική των μοντέλων".

                Διευθυντής έρευνας ο καθηγητής Lucien Sfez.

                Επιτροπή κρίσεως από τους καθηγητές: Jacques Attali, Jacques Austruy,

                Allain Cotta, Jean-Pierre Gilli, Lucien Sfez.

 

 

             ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

 

1969       Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητος, Αθήνα.

              Σεμινάριο Μηχανολογιστικής Οργανώσεως.

 

1977-78  Παρακολούθηση σεμιναρίων με θέματα τις σύγχρονες τεχνικές επιμόρφωσης στελεχών της διοίκησης

              (ψυχολογικές, σωματικές, συμπεριφοράς κ.ά.).

              Ελεύθερη παρακολούθηση μαθημάτων σε Πανεπιστήμια του Παρισιού.

              Παρακολούθηση σεμιναρίων με θέματα διάφορες μορφές χορού

              (γαλλικού παραδοσιακού, αφρικανικού, ευρωπαϊκού κ.ά.)

 

1978-82  Παρακολούθηση μαθημάτων ελληνικού χορού σε διάφορους οργανισμούς,  όπως το Θέατρο "Δόρα Στράτου", 
              το Λύκειον των Ελληνίδων, το Λαογραφικό  Θέατρο Ρόδου κ.ά.

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

       Βιβλία

 

1.   Εργασία και διοίκηση. Θυμοσοφία. Αθήνα, Παπαζήσης, 1984, 29 σελ.

2.   Η εργασία στην ποίηση. Ποιήματα και τραγούδια για τη δουλειά σε ελληνική μετάφραση. Αθήνα, Πολύτυπο, 1984, 110 σελ.

3.   Δημοκρατική διοίκηση επιχειρήσεων. Αθήνα, Πολύτυπο, 1984, 188 σελ.

4.    Ο κόσμος του ελληνικού χορού. Αθήνα, Πολύτυπο, 1985, 244 σελ.

5.    The world of Greek dance. London, Finedawn, 1987, 239 p.

6.    Danse et poésie. Anthologie internationale de poèmes sur la  danse. Paris, La Recherche en Danse - Sorbonne, 1989, 194 p.

7.    Dance in poetry. International anthology of poems on  dance. Paris, International Dance Council - UNESCO, 1991, 186 p. Reprinted by Dance Horizons, Princeton, NJ, Princeton, 1993.

8.    Χορός, πολιτισμός και κοινωνία. Αθήνα, Θέατρο "Δόρα Στράτου", 1992, 167 σελ.

9.    Εγκυκλοπαίδεια του ελληνικού χορού. Αθήνα, Θέατρο "Δόρα Στράτου", 1995, 800 σελ.

10.  Φορεσιές 1860, με την Αθηνά Μαχά. Αθήνα, Καστανιώτης, 1995, 111 σελ.

11.  Le monde de la danse grecque. Paris, La Recherche en Danse, 1996, 320 p.

12.  Griechische Tänze, 20 Beispiele, mit Professor Klaus Kramer. Remscheid, Deutscher Bundesverband Tanz, 1997, 89 p.

13.  Λούψικο. Χοροί και τραγούδια του γάμου, με την Αγόρω Τσίου. Αθήνα, Θέατρο Ελληνικών Χορών, 1997, 143 σελ. και δίσκος CD.

14.  Dances of the whole world. A complete catalogue of stamps.

          Athens, Greek Dances Theater, 1998, 77 p.

          Bronze medal, Kifissia Philatelic Exhibition, Athens, Greece,1999

          Bronze medal, World Philatelic Exhibition, Nürnberg, Germany, 1999

          Bronze medal, Brno 2000 National Stamp Exhibition, Czech Republic, 2000

          Silver bronze medal, 5th National Philatelic Literature Exhibition, Ottawa 2000

          Silver bronze medal, Chicagopex 2000 Exhibition, Rosemont, Illinois, 2000

          Silver bronze medal, Cyprus-Europhilex 2002, Cyprus, 2002

15.  Χορός 1900. Αθήνα, Θέατρο Ελληνικών Χορών, 1999, 237 σελ.

16.  Παρα-λεξικό. Αθήνα, Τρόπος Ζωής, 2000, 354 σελ.

17.  Η μελετητική εργασία. Αθήνα, Τρόπος Ζωής, 2000.

18.  Etude ethnographique de la culture d’entreprise. Paris, 2000, 53 p.

19.  Il mondo della danza greca. Firenze, Taranta, 2001, 152 p.

20.  Isadora Duncan and the artists. Athens, Way of Life Publications & Dora Stratou Theater, 2003, 222 p.

21.  Joannes Meursius and his "Orchestra, sive de saltationibus veterum" of 1618. The first monograph on ancient Greek dance since Antiquity (with Frederick Naerebout). Athens, Dora Stratou Theater, 2003, 85 p.

22.  Ο χορός στον πολιτισμό της Καρπάθου (με τη Μαριγούλα Κρητσιώτη). Αθήνα, Θέατρο "Δόρα Στράτου", 2003,  474 σελ.

23.  Ο χορός στη Ρόδο. Αθήνα, Θέατρο "Δόρα Στράτου", 2004,  154 σελ.

24.  Χορός και Ιστορία στην Κύπρο. Αθήνα, Θέατρο "Δόρα Στράτου", 2004, 133 σελ.

25.  Ο χορός στην ποίηση. Ανθολογία Ελλήνων και ξένων ποιητών. Αθήνα, Θέατρο "Δόρα Στράτου", 2004, 183 σελ.

26.  Orientalist dance. Paintings and travellers' accounts. Athens, Dora Stratou Dance Theatre, 2007, 134 p.

 

 

                                      ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  ΕΚΔΟΣΕΩΝ

 

         Βιβλία

 

1.   Ο λαϊκός χορός σήμερα, Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ερευνα του Χορού. Αθήνα, Διεθνής Οργάνωση Λαϊκής Τέχνης 1987, 281+286 σελ.

2.   Η έρευνα του λαϊκού χορού, Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ερευνα του Χορού. Αθήνα, Δ.Ο.Λ.Τ., 1988, 243+164 σελ.

3.   Λαϊκός χορός και εκπαίδευση, Πρακτικά 3ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ερευνα του  Χορού. Αθήνα, Δ.Ο.Λ.Τ. 1989, 177+241 σελ.

4.   Μουσική-χορός στον λαϊκό πολιτισμό, Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ερευνα του Χορού. Αθήνα, Δ.Ο.Λ.Τ., 1990.

5.   Χορός και Αρχαία Ελλάδα, Πρακτικά 5ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ερευνα του Χορού. Αθήνα, Δ.Ο.Λ.Τ., 1991, 290+260 σελ.

6.   Εθνογραφία του χορού, Πρακτικά 6ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ερευνα του Χορού. Αθήνα, Δ.Ο.Λ.Τ., 1992, 189 σελ.

7.   Η διδασκαλία του χορού. Πρακτικά 7ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ερευνα του Χορού. Αθήνα, Δ.Ο.Λ.Τ., 1993, 115+

8.   Ο χορός πέρα από σύνορα. Πρακτικά 8ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ερευνα του Χορού. Αθήνα, Δ.Ο.Λ.Τ., 1994,

9.   Χορός - από την έρευνα στη διδασκαλία. Πρακτικά 9ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ερευνα του Χορού. Αθήνα, Δ.Ο.Λ.Τ., 1995,

10.  Χορός και φορεσιά. Πρακτικά 10ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ερευνα του Χορού. Αθήνα, Δ.Ο.Λ.Τ., 1996,

11.  Χορός γύρω απ' τη Μεσόγειο, Πρακτικά 11ου Σιεθνούς Συνεδρίου για την Ερευνα του χορού. Αθήνα, Δ.Ο.Λ.Τ., 1997, 207 σελ.

12.  Παράδοση και τέχνη, διμηνιαίο περιοδικό του Ελληνικού Τμήματος της Δ.Ο.Λ.Τ. Από το 1990.

13.  Οψεις του χορού. Αθήνα, Θέατρο Ελληνικών Χορών, 1993, 189 σελ.

14.  40 ελληνικές φορεσιές. Αθήνα, Θέατρο Ελληνικών Χορών, 1994,

15.  Το άλογο της περηφάνιας, του Pierre Zakez Helias. Αθήνα, Θέατρο Ελλ. Χορών, 1997.

16.  Χοροθεραπεία με την Πρωτόγονη Εκφραση, της France Schott-Billmann. Αθήνα, Τρόπος Ζωής, 1997, 171 σελ.

17.  Ρυθμός και χορός, Πρακτικά 12ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ερευνα του Χορού. Αθήνα, Δ.Ο.Λ.Τ., 1998, 222 σελ.

18.  Χορευτικές διαδικασίες και χοροί του Πόντου, του Νίκου Ζουρνατζίδη. Αθήνα, Θέατρο Ελληνικών Χορών, 1999, 190 σελ.

19.  Ταξίδι στην Καππαδοκία το 1893, της B. Chantre. Αθήνα, Τροχαλία, 1999, 239 σελ.

20.  Επιστήμες για την τέχνη του χορού, Πρακτικά του 13ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ερευνα του Χορού. Αθήνα, Δ.Ο.Λ.Τ., 1999.

21.  Χορός και Ιστορία. Πρακτικά του 14ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ερευνα του Χορού. Αθήνα, Δ.Ο.Λ.Τ., 2000, 426 σελ.

22.  Σεξουαλική Λαογραφία. Ερευνα στους Αρβανίτες, του Βαγγέλη Λιάπη. Αθήνα, Δ.Ο.Λ.Τ., 2000, 143 σελ.

23.   Χορός και Αρχαία Ελλάδα, με την Αννα Λάζου. Αθήνα, Τρόπος Ζωής και ΔΟΛΤ, 2001, 336 σελ.

24.   Ο χορός μέσα στην Ιστορία, τόμος 1, της Germaine Prudhommeau. Αθήνα, Τρόπος Ζωής και ΔΟΛΤ, 2001, 310 σελ.

25.   Χορός και Προφορική Ιστορία, Πρακτικά του 15ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ερευνα του Χορού. Αθήνα, ΔΟΛΤ, 2001, σελ.

26.   Ο χορός ως άυλη κληρονομιά. Πρακτικά του 16ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ερευνα του Χορού. Αθήνα, ΔΟΛΤ, 2002, 411 σελ.

27.   Ο χορός στην εκπαίδευση. Πρακτικά του 17ου Παγκόσμιου Συνεδρίου για την Ερευνα του Χορού. Αθήνα, ΔΟΛΤ, 2003, 462 σελ.

28.  Orchesis. Texts on ancient Greek dance. Accompanied by a CD-ROM (with Anna Lazou & Malgorzata Borowska). Way of Life Publications & "Dora Stratou" Theater, 2003, 258 p.

 

 

           Δίσκοι

 

1.   Κάρπαθος - Σκοποί, με την Μαριγούλα Κρητσιώτη. International Organization of Folk Art, Greek Section,  AF 198 (1988)

2.   Είκοσι ελληνικοί χοροί. Θέατρο Ελληνικών Χορών, DST 151-152 (1992).

3.   Είκοσι μακεδονικοί χοροί. Θέατρο Ελληνικών Χορών, DST 153-154 (1993).

4.   Greek traditional village music and dance. King Records, Tokyo, World Music Library, KICC 5176 (1994)

5.    Είκοσι ποντιακοί χοροί και τραγούδια. Θέατρο Ελληνικών Χορών, DST 155 (1995).

6.    Κρητικοί χοροί και τραγούδια. Θέατρο Ελληνικών Χορών, DST 159 (1997)

7.    Λούψικο Κόνιτσας. Τραγούδια και χοροί του γάμου. Διεθνής Οργάνωση Λαϊκής Τέχνης, IOFA 04 (1997)

 

           CD-ROM

 

1.   Οι ελληνικές παραδοσιακές φορεσιές. Αθήνα, Θέατρο Ελληνικών Χορών, 1996.

2.   Dance History Gallery. Σειρά από 7 CD-ROM με 14.000 έργα τέχνης. Αθήνα, Θέατρο Ελληνικών Χορών, 1999.

3.   Proceedings of the International Congress "Dance in the world today". Paris, International Dance Council - CID. Paris, 2001.

4.   Orchesis. Texts on ancient Greek dance (with Anna Lazou & Malgorzata Borowska). Way of Life Publications & "Dora Stratou" Theater, 2003.

5.  The preservation of diversity. Proceedings of the 18th World Congress on Dance Research. Athens, I.O.F.A., 2004.

 

                              ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΣΤΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

1.  Le modèle d'Ahrensburg: La coopérativisation graduelle d'une entreprise. Mémoire de diplôme. Paris: Ecole (Pratique) des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1976.

2.   L'organisation du travail en équipes autonomes. Mémoire de maîtrise. Paris, Université de Paris VIII, 1977, 92 p.

3.   Management et démocratie industrielle: Critique des modèles. Thèse de Doctorat d'Etat. Paris, Université de Paris IX Dauphine, 1977, 468 p.

4.  Ελαστικότητα στη ζωή και στη δουλειά, Ο Κόσμος των Μεταλλείων 90, 5-6. Αθήνα, 1981.

5.  Δεκάλογος για σωστή διακίνηση, Ελλάς και Διεθνείς Μεταφορές 22, 52-53. Αθήνα, 1981.

6.   Μισή βάρδια, ή το ωράριο της νοικοκυράς, Ο Kόσμος των Μεταλλείων 91, 5-6. Αθήνα, 1981.

7.   Πόσο συμβάλλει ο ιάπωνας εργάτης στο οικονομικό θαύμα της πατρίδας του, Ο Κόσμος των Μεταλλείων 92, 9-10. Αθήνα, 1981.

8.   Ελαστικό ωράριο, Υγεία και Ομορφιά 11, 20-21. Αθήνα, 1981.

9.   Καλύτερα μισή δουλειά παρά καθόλου, Ο Κόσμος των Μεταλλείων 94, 22-23. Αθήνα, 1981.

10.  Το ιαπωνικό θαύμα, Ελλάς και Διεθνείς Μεταφορές 24, 40-43. Αθήνα, 1982.

11.  Ο εκδημοκρατισμός της εργασίας στα πλοία, Ελλάς και Διεθνείς Μεταφορές 27, 16-18. Αθήνα, 1982.

12.  Μηχανολόγοι και μηχανές, Δελτίο Πανελληνίου Συλλόγου Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων 137, 39-40. Αθήνα, Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, 1983.

13.  Ναι ή όχι στην μαζική παραγωγή, Δελτίο Πανελλήνιου Συλλόγου Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων 141, 43-44. Αθήνα, Π.Σ.Δ.Μ.Η., 1983.

14.  Οι αυτοκινητοβιομηχανίες και η δημοκρατική οργάνωση της παραγωγής, Ελλάς και Διεθνείς Μεταφορές. Αθήνα, Σεπτέμβριος 1984.

15.  Η εισαγωγή της Πληροφορικής στη δομική βιομηχανία, με τους Π. Αναστασιάδη και Κ. Κοντογιάννη, Πρακτικά του συνεδρίου "Η Πληροφορική στην Ελλάδα", 101-110. Αθήνα, Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, 1984.

16.  Οι κοινωνικές επιπτώσεις της Πληροφορικής και η χάραξη εθνικής πολιτικής, με Π. Αναστασιάδη και Κ. Κοντογιάννη, Πρακτικά του συνεδρίου "Η Πληροφορική στην Ελλάδα", 285-292. Αθήνα, Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, 1984.

17.  Ποιος ο ρόλος για τους μάνατζερς, Μάνατζερ 3(41), 61-62. Αθήνα, Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων, 1985.

18.  Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Κυθήρων, με ομάδα εργασίας, Επιχείρηση Πολεοδομική Ανασυγκρότηση, Υπουργείο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος. Αθήνα, 1982-1986.

19.  Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Μεγαλόπολης, με ομάδα εργασίας, Επιχείρηση Πολεοδομική Ανασυγκρότηση, Υπουργείο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος. Αθήνα, 1982-1986.

20.  Καινοτομίες στην υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας. Πραγματοποιήσεις και απόπειρες, με τον Νίκο Ζαγούρα, Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου 45, 8-25. Αθήνα, 1986.

21.  Workers' participation in Greek industry. Thirteen case studies, with Dimitris Stavroulakis, International Conference "Self-management: Experiences and perspectives", Center for Planning and Economic Research. Athens, 1986.

22.  Οι κρατικοί οργανισμοί μπλοκάρουν τις Βιομηχανικές Περιοχές, Ισοζύγιο 2, 24-25. Αθήνα, 1986.

23.  Βιομηχανική Διοίκηση. Σημειώσεις παραδόσεων. Πάτρα, Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών, 1987, 121 σελ.

24.  Βιομηχανική Κοινωνιολογία. Σημειώσεις παραδόσεων. Πάτρα, Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών, 1987.

25.  Revelation through disintegration: Deep-seated cultural values revealed by a stray self-managed factory, Proceedings of the 2nd International Conference "Managing in a global economy II", Eastern Academy of Management, 224-226. Athens, 1987.

26.  Συνεργατικές στην Ελλάδα. Διοικητικά προβλήματα και προοπτικές (με τον Δημήτρη Σταυρουλάκη),  Διεθνές συνέδριο για συμμετοχή, αποτελεσματικότητα και ποιότητα εργασιακής ζωής το 2000. Πειραιάς, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 1990.

27.  Για τους επερχόμενους αγρότες πολυκατοικίας!, Φυσική Διατροφή και Ζωή 13, 29-35. Αθήνα, 1990.

28.  Attitudes towards workers' participation in Greek industry. A field study (with Dimitri Stavroulakis), Spoudai 41:3, 290-315. Pireaus, University of Pireus, 1991.

29.  Ο κοινωνικοτεχνικός σχεδιασμός θέσης εργασίας και οι προοπτικές του στην Ελλάδα, Τεχνικά Χρονικά 5/91, 68-75. Αθήνα, Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, 1991.

  

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟN ΧΟΡΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

 

1.   Κουδαρέικες παρέες. Οι παραδοσιακές σχέσεις εργασίας στην οικοδομή, Ο Κόσμος των Μεταλλείων 95, 11-12. Αθήνα, 1982.

2.   Κιρατζήδες και καραβανιάρηδες, Ελλάς και Διεθνείς Μεταφορές 25, 22-23. Αθήνα, 1982.

3.   Le corps, porteur de l'histoire sociale, me Rencontre,  101-126. Grenoble, Association des Formateurs en Expression-Communication, 1983.

4.   Shared tasks and communal celebrations in rural Greece, with Gillian Bottomley, Journal of Intercultural Studies 5/1, 22-32. Sydney, 1984.

5.   Παράδοση και φολκλόρ στον ελληνικό χορό, Κανονάκι 1, 38-41. Αθήνα, 1984.

6.   Le corps, porteur de l'histoire locale, Danse et Enseigmement, 17-18. Dijon, Danse et Enseignement, 1984.

7.   Système social et système de danse. La ronde à Karpathos, 2ème congrès international sur la recherche en danse. Paris, Université de Paris IV Sorbonne, 1986.

8.   A systems-theory approach to the study of dance-related social activities, with Stavros Goutsos, Proceedings of the 1st International Conference on Dance Research, International Organization of Folk Art. Athens, 1987, p. 51-57.

9.   Χορός και κοινωνία στην Ελλάδα (στα ιαπωνικά), Δελτίο της Ιαπωνο-Ελληνικής Εταιρείας. Τόκυο, 1987.

10. Relationships between song and dance in Karpathos, with Marigoula Kritsioti, 1st International Conference on Dance Research, 87-98. Athens, International Organization of Folk Art - Greek Section, 1987.

11.  Le corps, porteur de l'histoire sociale. La danse grecque, La Recherche en Danse 4, 43-54. Paris, 1988.

12.  Scientific research and publication on dance in Greece: An overview, International Conference "Beyond Performance: Dance Scholarship Today", 102-105. Berlin, International Theatre Institute, 1988.

13.  The principles and the end of folk dance, Proceedings of the 3d International Conference on Dance Research "Folk dance and education". Athens, International Organization of Folk Art, 1989.

14.  Méthodologie de la recherche en Ethnographie de la Danse,  4ème Congrès International sur la Recherche en Danse. Paris, Universitι de Paris IV Sorbonne, 1989.

15.  Μια κοινωνιολογική έρευνα για τον χορό, Χορός 6, 4-63. Αθήνα, Σωματείο Χορού και Ρυθμικής, 1989.

16.  Are folk dancers allergic to text?, CIOFF General Assembly. Povarska-Bystriza, Czechoslovakia, 1989.

17.  Για μια φυσική μουσικοχορευτική διατροφή, Φυσική Διατροφή και Ζωή 12, 65-67. Αθήνα, 1989. Αναδημοσιεύτηκε στο περιοδικό Υπερδύναμη 3-4, 52-53. Θεσσαλονίκη, 1990.

18.  Dance research information sources in Greece, 3d International Conference on Dance Research, Dance Committee of the International Theatre Institute, Morelia, Michoacan, Mexico, 1990.

19.  Τι είναι και τι δεν είναι η κουλτούρα της επιχείρησης, Manager 9/10, 45-46. Αθήνα, Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων, 1990.

20.  Το σώμα, φορέας της κοινωνικής ιστορίας. Ο ελληνικός χορός, Χορός 12, 36-42. Αθήνα, Σωματείο Χορού και Ρυθμικής, 1990.

21.  Τέσσερα ποιήματα για χορεύτριες, Γραφή 10, 325-331. Λάρισα, 1990.

22.  Tänze mit Objekten in Griechenland, mit Fanny Chormova, International Conference on Dance, Budapest, 1990.

23.   Etude ethnographique de la culture d'entreprise. Paris, Université de Paris IX Dauphine, 3e Cycle Gestion, 1990.

24.  A call for a new breed of folk dance teachers, Dance Studies 14, 56-71. Jersey, Center for Dance Studies, 1991.

25.  Ο αρχαίος ελληνικός χορός στη νεώτερη βιβλιογραφία, Στάδιον 2/2, 113-120. Αθήνα, 1991.

26.  Πρόταση για ένα ευρωπαϊκό δίπλωμα χορού, Χορός 4, 18-19. Αθήνα, Σωματείο Χορού και Ρυθμικής, 1991.

27.  Auf der Suche nach einem neuen Typus von Volkstanz-Lehrern, Tanzen 9/10, 14-18. Stuttgart, Deutscher Bundesverband Tanz, 1992.

28.  Culture as total product, International Folklore Conference "Dance, courses and discourses". Lisbon, ACARTE-INATEL, 1992.

29.  Cultural identity and nationalist tendencies, World Conference of the IOFA. Sarvar, Hungary, 1992. Reprinted in: Viltis 51/5, 24-25. Denver, Co. USA, 1993.

30.  The legacy of Dora Stratou, Dance Studies 16, 35-55. Jersey, Society for Dance Studies, 1993.

31.  Το μουσικό αρχείο του Θεάτρου "Δόρα Στράτου", με ιδιαίτερη έμφαση στη μακεδονική μουσική, Πανελλήνιο Συνέδριο "Το δημοτικό τραγούδι της Μακεδονίας", 101-113. Θεσσαλονίκη, Κέντρο Μουσικής του Δήμου Θεσσαλονίκης, 1993.

32.  Μικρό δοκίμιο για το Τσιφτετέλι, Εν Χορώ 12, 6. Αθήνα, 1995

33.  Η παραδοσιακή θεραπευτική στο Λούψικο (Λυκόρραχη) Κόνιτσας πριν από το 1940 (με τη Σούλα Τσίου), Διεθνές Συνέδριο Νοσηλευτικής. Αθήνα, 1995.

34.  A living museum of folk dance, UNESCO Courrier, εκδίδεται σε 30 γλώσσες και σε braille από την UNESCO (Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για την Εκαπίδευση, τις Επιστήμες και τον Πολιτισμό).

35.  Φορεσιές για θέαμα και γνώση, Ο χρόνος στην τέχνη,  31-34. Σωματείο Αρχαιοπωλών και Εμπόρων Εργων Τέχνης Ελλάδος, 1997.

36.  La danza ethnografica in Grecia, Sardegna Mediterranea 2, 50-56. Oliena/Sardegna, Associazione Culturale Sardegna Mediterranea, ottobre 1997.

37.  Dance in Greece, in: International Encyclopedia of Dance. New York, Oxford University Press, 1998.

38.  Dance scholarship in Greece, in: International Encyclopedia of Dance. New York, Oxford University Press, 1998.

39.  La primogenita nella danza a Scarpanto, Sardegna Mediterranea 4, 21-27. Oliena/Sardegna, Associazione Culturale Sardegna Mediterranea, 10/1998.

40.  Danse, tradition et management, Management et Conjoncture Sociale 544, 46-51. Paris, 23/11/1998.

41.  Zur Tanzerziehung in Griechenland, Informationen zum Tanz 24, 30-38. Remscheid, Deutscher Bundesverband Tanz, 1998.

42.  Quando in Sardegna I mufloni erano tanti, Sardegna Mediterranea 6, 3-9. Oliena/Sardegna, Associazione Culturale Sardegna Mediterranea, 10/1999.

43.  Ο ελληνικός χορός και η Δόρα Στράτου, Καθημερινή, Επτά Ημέρες, Η Ελλάδα τον 20 αιώνα, 1950-1960. Αθήνα, 28/11/1999, σελ. 37-38.

44.  Ο χορός: Από την πλατεία του χωριού στα σαλόνια και τη σκηνή, Το ελληνικό τραγούδι στον 20ό αιώνα, Εθνος της Κυριακής. Αθήνα, Δεκέμβριος 1999, σελ. 82-85.

45.  Werktreue statt Authentizität,

 
τον φάκελο «βιβλίο»
   τον διαβάσανε:
  

      αριθμός επισκεπτών