ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΠΕΓΓΟΣ

"IMPERIUM"  

Παρασκευή 1η Φεβρουαρίου 2008,
Παρουσίαση του βιβλίου, στο βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟΣ
Photo Album

δελτίο τύπου


Το εξώφυλλο του βιβλίου 
τον φάκελο «βιβλίο»
   τον διαβάσανε:
  

      αριθμός επισκεπτών