Βιβλίο του Γιάννη Τόλιου

«Περιβάλλον και Αγροτική Πολιτική σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης.
Εναλλακτική πολιτική Αυτοδυναμίας Τροφίμων»

(Εκδόσεις Κ.Ψ.Μ., 320 σελίδες)

Το νέο βιβλίο του Γιάννη Τόλιου, αγκαλιάζει έναν εξαιρετικά επίκαιρο κύκλο θεμάτων, που αγγίζουν το ενδιαφέρον ευρύτερου κύκλου αναγνωστών. Αρχίζοντας από τις κλιματικές αλλαγές, τη διατροφική κρίση, τη βιοποικιλότητα, κά, το βιβλίο αναλύει κριτικά την πολιτική του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) και την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της ΕΕ, τις λεγόμενες συμφωνίες «ελευθέρου εμπορίου», το ρόλο των διαφόρων «λόμπι» στη χάραξη της εμπορικής και αγροτικής πολιτικής, τη δράση των πολυεθνικών στη «διατροφική αλυσίδα» και τις πολύπλευρες προεκτάσεις της χρήσης γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ), στην παραγωγή «μεταλλαγμένων» τροφίμων και ζωοτροφών.

Στο φόντο των παραπάνω εξελίξεων, το βιβλίο εστιάζει με ιδιαίτερη ευαισθησία στην σημερινή κατάσταση των ελλήνων αγροτών και του αγροτικού τομέα, στα ζητήματα ποιότητας τροφίμων, προστασίας του καταναλωτή και του φυσικού περιβάλλοντος. Διερευνά επίσης τους βασικούς άξονες μιας εναλλακτικής στρατηγικής «αυτοδυναμίας τροφίμων», με όρους βιώσιμης ανάπτυξης, στήριξης της οικογενειακής γεωργίας, ελέγχου της δράσης των «καρτέλ», εξασφάλισης υγιεινών προϊόντων και φροντίδας της βιοποικιλότητας. Τέλος αναδεικνύει την αναγκαιότητα και τις προϋποθέσεις μιας γενικότερης ριζοσπαστικής πολιτικής, ανατροπής των νεοφιλελεύθερων επιλογών και υπέρβασης των κυρίαρχων καπιταλιστικών σχέσεων, στην προοπτική μιας κοινωνίας, όπου οι οικολογικές αξίες θα συνδυάζονται γόνιμα με τις ουμανιστικές αξίες του σοσιαλισμού, για μια ανώτερη κοινωνία, όπου στη θέση της «διαχείρισης προσώπων» θα μπει η «διαχείριση πραγμάτων» και ο σεβασμός στο περιβάλλον.!

Οι κυριότερες θεματικές του βιβλίου είναι οι εξής:

  1. Κλιματικές αλλαγές – βιοποικιλότητα - διατροφική κρίση - αγροτικό μοντέλο παραγωγής.

  2. Φιλελευθεροποίηση αγροτικής πολιτικής-διεθνές εμπόριο αγροτικών προϊόντων-πολυεθνικές στην τροφική αλυσίδα.

  3. Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου-Συμφωνίες Ελευθέρου Εμπορίου-οικονομικές σχέσεις Βορρά-Νότου.

  4. Εμπορική και Αγροτική Πολιτική της ΕΕ-ο ρόλος των επιχειρηματικών "λόμπι"-ΚΑΠ και μικρομεσαίοι αγρότες.

  5. Μεταλλαγμένα – βιοποικιλότητα -αγροτική παραγωγή- προστασία καταναλωτών.

  6. Η ελληνική γεωργία σε κρίση-ο ρόλος των καρτέλ στην παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία προϊόντων-οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της ΚΑΠ-η πολιτική των κυβερνήσεων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ στον αγροτικό τομέα.

  7. Εναλλακτική στρατηγική Αυτοδυναμίας Τροφίμων (Food Sovereignty) σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

  8. Αγροτικό κίνημα στην προοπτική του οικοσοσιαλισμού, κά.

Γιάννης Τόλιος, διδάκτωρ οικονομικών επιστημών

Το εξώφυλλο του βιβλίου

 
τον φάκελο «βιβλίο»
   τον διαβάσανε:
  

      αριθμός επισκεπτών