ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

ΕΔΡΑ : ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ
   

Η Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Τζουμέρκων (Ι.Λ.Ε.Τ.), στα πλαίσια των σκοπών και των δραστηριοτήτων της, θα πραγματοποιήσει τις ακόλουθες εκδηλώσεις κατά την διάρκεια του ερχόμενου καλοκαιριού.

 

  • Σεμινάριο με τίτλο «Μεθοδολογία συλλογής Λαογραφικού υλικού» στο Πνευματικό κέντρο των Κτιστάδων, Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Άρτας, στις 5 Αυγούστου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 με ομιλητή τον Διδάκτορα του Παν. Ιωαννίνων Δημήτριο Ράπτη. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί κατά την Συνάντηση των Υπεύθυνων και των μελών των Ομάδων Έρευνας της Ι.Λ.Ε.Τ, και θα περιλαμβάνει παρεμβάσεις και συζήτηση σχετικά με την πορεία καταγραφής και επεξεργασίας του λαογραφικού υλικού της περιοχής των Τζουμέρκων και Αν. Ξεροβουνίου, που έχει συγκεντρωθεί.

 

  • την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ι.Λ.Ε.Τ την 7η Αυγούστου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 στο Γυμνάσιο Αγνάντων, Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Άρτας, στην οποία θα παρουσιασθούν τα πεπραγμένα, θα γίνει συζήτηση και θα ακουστούν οι προτάσεις των μελών.

 

  • την 4η Συνάντηση του Θερινού Σχολείου Τζουμέρκων και Ν. Α. Πίνδου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Πλάκα του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, την περίοδο 22-27 Αυγούστου 2016 με θέμα «Νερό: φυσικό και κοινωνικό/πολιτισμικό αγαθό» σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας / Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Θα συμπράξουν ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων και ο Σύλλογος Προστασίας Αράχθου. Την χορηγία για την λειτουργία του την εξασφάλισε η Ι.Λ.Ε.Τ. από την εταιρεία ΔΕΛΤΑ  ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. Η φετινή συνάντηση είναι αφιερωμένη στο Ιστορικό Γεφύρι της Πλάκας. Περισσότερες πληροφορίες για το Θερινό Σχολείο στην ιστοσελίδα: http://extras.ha.uth.gr/tzoumerka/.

 

                                                                     

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ι.Λ.Ε.Τ. απευθύνει στα μέλη και σε όλους τους Τζουμερκιώτες και φίλους κάλεσμα, για την συμμετοχή τους στις παραπάνω εκδηλώσεις

                                                                                                          

                                                                               ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ι.Λ.Ε.Τ.                    

 


 

 

    
τον φάκελο "κίνηση ιδεών"
     τον διαβάσανε:

       
 
      αριθμός επισκεπτών