Πρόγραμμα Σεμιναρίων Μαρξιστικής Φιλοσοφίας και Πολιτικής Οικονομίας

Σεμινάρια Μαρξιστικής Φιλοσοφίας

Σεμινάριο Πρώτο, (Πέμπτη, 22η Μάρτη 2018)

Βασικές αρχές της Μαρξιστικής Φιλοσοφίας

Κριτική θεώρηση των μη μαρξιστικών φιλοσοφικών θεωριών

Εισηγητής Γιώργος Μανιάτης

Σεμινάριο Δεύτερο (Παρασκευή 30η Μαρτίου 2018)

Βασικές αρχές του Ιστορικού Υλισμού

Εισηγητής: Δημήτρης Καλτσώνης

Σεμινάριο Τρίτο (Παρασκευή 20η Απρίλη 2018)

Κοινωνικός μετασχηματισμός και σοσιαλιστική προοπτική

Εισηγητής: Δημήτρης Καλτσώνης - Γιάννης Τόλιος

Σεμινάρια Μαρξιστικής Πολιτικής Οικονομίας

Σεμινάριο Τέταρτο (Πέμπτη 3η Μαίου 2018)

Αντικείμενο και μέθοδος της Μαρξιστικής Πολιτικής Οικονομίας

Εμπορευματική παραγωγή και ο νόμος της Αξίας

Εισηγητής: Θόδωρος Παπαδόπουλος

Σεμινάριο Πέμπτο (17η Μαίου 2018)

Παραγωγή υπεραξίας και μορφές κατανομής της

Μορφές και βαθμός εκμετάλλευσης της Εργατικής Τάξης

Εισηγητής: Γιάννης Τόλιος

Σεμινάριο Έκτο (Πέμπτη 31η Μαίου 2018)

Ο γενικός νόμος και η ιστορική τάση της καπιταλιστικής συσσώρευσης

Εισηγητής: Θόδωρος Παπαδόπουλος

Σεμινάριο Έβδομο (Πέμπτη 14η Ιουνίου 2018)

Οινομικές κρίσεις του καπιταλισμού και σύγχρονες τάσεις  

ανάπτυξης του κεφαλαίου

Εισηγητής: Γιάννης Τόλιος

Ειδικό Σεμινάριο

Σεμινάριο Όγδο (Πέμπτη 28η Ιουνίου 2018)

Περί Διαλεκτικής

Εισηγητές:

Οργανωτικό πλαίσιο Σεμιναρίων

Οργανωτικός υπεύθυνος από την Ι.Ε. Θόδωρος Παπαδόπουλος

 (κινητό: 6936-780-716, e-mail: theodore_papadop@hotmail.com)

Σύνταξη ειδικού καταλόγου συμμετασχόντων στο Σεμινάριο

Σε κάθε Σεμινάριο δίδονται ερωτήσεις, καθώς υποχρεωτική & συμπληρωματική βιβλιογραφία

Η διάρκεια των Σεμιναρίων θα είναι δύο ώρες από

7 - 9.30’

μ.μ.

Η μία ώρα συζήτηση επί ερωτήσεων προηγούμενου Σεμιναρίου και η άλλη εισήγηση

  
τον φάκελο "κίνηση ιδεών"
     τον διαβάσανε:

       
 
      αριθμός επισκεπτών