ΜΑΡΙ-ΓΑΙΑ

 

ΓΡΑΦΩ-ΤΡΑΓΟΥΔΩ

 

Α     Β    bΓ    #Δ      Ε        Ζ    bΗ      Θ    Ι     bΚ

ΔΟ  ΡΕ  bΜΙ  #ΦΑ  ΣΟΛ  ΛΑ  b ΣΙ   ΔΟ  ΡΕ  bΜΙ

--------------------------------------------------

#Δ        Ε         Ζ       bΗ      Θ      Ι     bΚ

#ΦΑ    ΣΟΛ   ΛΑ     bΣΙ   ΔΟ   ΡΕ  bΜΙ

-------------------------------------------------

ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

--------------------------------

ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ Ο ΚΕΙΟΣ

    ΕΠΙΤΥΜΒΙΟ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ

TΡΑΓΟΥΔΗΣΕ - ΓΡΑΨΕ   ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΑ ΜΕΛΩΔΙΑ

 Α Ρ Γ Α

Ο!!! Ο Ο Ο o   o  o  o------------------- -       ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Ω!!! Ε Ζ  Ε  Ζ  bΗ   Ζ   Ε, E ,Ε Ζ  Ε  Ζ    bΗ - Θ  Ι ,  ΜΟΥΡΜΟΥΡΙΖΟΝΤΑΣ

------------------------------------------------------------------------------

-Ω!   Ο    ΞΥΝ-Α –ΓΓΕ- Ε-ΛΕΙΝ      ΛΑ Α Α ΚΕΔΑΙ ΜΟ ΝΙ- - - ΟΙΣ--^

 bΚ- Ι      Θ   bΗ     Θ      Η     Ζ          Ζ   Ε  Ζ   Ε  #Δ   Ε  Ζ  bΗ Θ Ζ  Η

 

Ο-ΤΙ ΤΗ-ΔΕ,       Ο-ΤΙ  ΤΗ ΔΕ                       

Β    Β   Β  Β           Ε   Ε   Ε   Ε

                                                                                                           

ΚΕΙ ΜΕ ΘΑ  Α  Α     ΚΕΙ ΜΕ ΘΑ ΤΟΙΣ ΚΕΙΝΩΝ ΡΗ ΜΑ ΣΙ

  bΗ    Ζ   Ε   #Δ Ε      Ζ    bΗ    Θ    Ζ      Η       Η     bΚ    Ι     Η

 

 ΡΗ-ΜΑ-ΣΙ    =ΠΕΙ-ΘΟ-ΜΕ-ΝΟΙ  3 ΦΟΡΕΣ ΣΒΥΣΕ ΤΗ ΦΩΝΗ

 bΚ    Ι     bΗ         Ε   bΗ    Ζ    Ε        Ε Η Ζ Ε    Ε Ζ Η Ε,…

                                                                                

Περισσότερα για τη Μαρία Στούπη


Μαρία Στούπη

      
τον φάκελο "κίνηση ιδεών"
     τον διαβάσανε:

       
 
      αριθμός επισκεπτών