Ο Ρόλος των Διανοουμένων σε Εποχές Κρίσης

Εξωραϊστικός – Πολιτιστικός Σύλλογος Ιλισός

Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2011

Βακχυλίδου 20-22

               "Φιλοσοφικό Καφενείο"

Μίλησε ο Καθηγητής Πολιτικής και Κοινωνικής Φιλοσοφίας

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

            κύριος Παναγιώτης Νούτσος

Θέμα : Ο Ρόλος των Διανοουμένων σε Εποχές Κρίσης.

Προλόγισε η Πρόεδρος Ελένη Ζωίδου–Παπαϊωάννου

και συντόνισε Ο Βασίλης Παπαϊωάννου 

Ακολούθησε συζήτηση

   

1-Παναγιώτης Νούτσος Ο Ρόλος των Διανοουμένων σε Εποχές Κρίσης

   

2-Παναγιώτης Νούτσος Ο Ρόλος των Διανοουμένων σε Εποχές Κρίσης

      
τον φάκελο "κίνηση ιδεών"
     τον διαβάσανε:

       
 
      αριθμός επισκεπτών