ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΜΟΥΣΑ

 

Τὰ εὔγλωττα φαράγγια τῆς Πίνδου,

τὸ ἀέναο πέτρινο κελάρυσμα τοῦ Βοϊδομάτη,

ἡ ἠχὼ τῆς ἁγίας Παρασκευῆς στὸ Μονοδένδρι,

ὁ βαρὺς καὶ κοφτὸς λόγος τῶν Ἠπειρωτῶν

γέννησαν τῆς Ἠπείρου τὸν ἴστορα

νὰ γνωρίζει καὶ νὰ βλέπει καὶ νὰ παρευρίσκεται.

 

 

Στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη                                                                              

Ιωάννης Ν. Περυσινάκης     

 
      αριθμός επισκεπτών