Μιχάλης Γκανάς

Ποίημα

Εθνική οδός (Τα μικρά 1969-1999, 2000)

 

Από δω έφυγε

η μισή πατρίδα

για τα ξένα.

 

 
      αριθμός επισκεπτών