ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ποιήματα: Αποκηρυγμένα (1886-1898)

 

Ωδή και Ελεγεία των Οδών

 

Το περιπάτημα του πρώτου διαβάτου·

του πρώτου πωλητού η ζωηρά κραυγή·

το άνοιγμα των πρώτων παραθύρων,

της πρώτης θύρας - είναι η ωδή,

ην έχουν την πρωίαν αι οδοί.

 

Τα βήματα του τελευταίου διαβάτου·

του πωλητού του τελευταίου η κραυγή·

το κλείσιμον θυρών και παραθύρων -

είναι της ελεγείας η αυδή,

ην έχουν την εσπέραν αι οδοί.

 

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

 
      αριθμός επισκεπτών