ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ποιήματα: Αποκηρυγμένα (1886-1898)


Ο Θάνατος του Αυτοκράτορος Τακίτου

 

Είν' ασθενής ο αυτοκράτωρ Τάκιτος.

Το γήρας του δεν ηδυνήθη το βαθύ

τους κόπους του πολέμου να αντισταθή.

Εις μισητόν στρατόπεδον κατάκοιτος,

εις τ' άθλια τα Τύανα -τόσω μακράν!-

 

την φίλην ενθυμείται Καμπανίαν του,

τον κήπον του, την έπαυλιν, τον πρωινόν

περίπατον -τον βίον του προ εξ μηνών.-

Και καταράται εις την αγωνίαν του

την Σύγκλητον, την Σύγκλητον την μοχθηράν.

 

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

 
      αριθμός επισκεπτών