ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ποιήματα: Ανέκδοτα (1877;-1923)

Έμπορος Αλεξανδρεύς

 

Επώλησ' ακριβά κριθάριον σαπρόν.

Αυτή η Ρώμη είναι το βασίλειον

της καλοπληρωμής. Κ' έφθασ' Απρίλιον:

φεύγω Απρίλιον. Δεν έχασα καιρόν.

 

Κάπως το πέλαγος με φαίνετ' οχληρόν·

μεγάλα νέφη σκέπουσι τον ήλιον.

Πλην τι; Πας βράχος δι' εμέ κογχύλιον,

πας πόντος όμοιος προς ομαλόν αγρόν.

 

Πνεύματα δεν φοβούμ' αέρος πλάγια.

Γελώ με τρικυμίας και ναυάγια.

Η Αλεξάνδρεια η ευρυάγυια

 

σώον θα με δεχθή... Αί, φίλοι, προσοχή!

Μακράν του πίθου! Τις αυθάδης ευωχεί!

Μετά τον πλουν διψά Σάμιον η ψυχή.

 

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

 
      αριθμός επισκεπτών