ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ποιήματα: Ανέκδοτα (1877;-1923)

Γνωρίσματα

 

     Άλλων μεν γαρ άλλαι χώραι καρπών τε και το-

     κων εύφοροι· ίππος δεικνύει τον Θετταλόν...·

     καρπός δε τήσδε της πόλεως λόγος και άνθρω-

     πος.

                                    ΙΜΕΡΙΟΣ

 

        Το γνώρισμά της έχει κάθε χώρα.

Ίδιον είναι Θεσσαλού ίπποι και ιππασία·

        αναδεικνύει του πολέμου ώρα

        τον Σπαρτιάτην· έχει η Μηδία

 

        την τράπεζαν μετά των αιδεσμάτων·

κόμη δεικνύει τους Κελτούς, τους Ασσυρίους πώγων.

        Αι δε Αθήναι ως γνωρίσματά των

        τον Άνθρωπον έχουσι και τον Λόγον.

 

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

 
      αριθμός επισκεπτών