ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ποιήματα: Ανέκδοτα (1877;-1923)

Η Ναυμαχία

 

Αφανισθήκαμεν εκεί στην Σαλαμίνα.

Οά, οά, οά, οά, οά, οά, να λέμε.

Δικά μας είναι τα Εκβάτανα, τα Σούσα,

και η Περσέπολις - οι πιο ωραίοι τόποι.

Τι εγυρεύαμεν εκεί στην Σαλαμίνα

στόλους να κουβανούμε και να ναυμαχούμε.

Τώρα θα πάμε πίσω στα Εκβάτανά μας,

θα πάμε στην Περσέπολί μας, και στα Σούσα.

Θα πάμε, πλην σαν πρώτα δεν θα τα χαρούμε.

Οτοτοτοί, οτοτοτοί· η ναυμαχία

αυτή γιατί να γένεται και ν' απαιτήται.

Οτοτοτοί, οτοτοτοί· γιατί να πρέπη

να σηκωνόμεθα, να παραιτούμεν όλα,

κ' εκεί να πιαίνουμε να ναυμαχούμε αθλίως.

Έτσι γιατί να ήναι: μόλις κανείς έχει

τα περιώνυμα Εκβάτανα, τα Σούσα

και την Περσέπολιν, ευθύς αθροίζει στόλο

και πιαίνει προς τους Έλληνας να ναυμαχήση.

Α ναι βεβαίως· άλλο λόγο να μη λέμε:

Οτοτοτοί, οτοτοτοί, οτοτοτοί.

Α ναι τω όντι· τι μας μένει πια να πούμε:

οά, οά, οά, οά, οά, οά.

 

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

 
      αριθμός επισκεπτών