ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ποιήματα: Ανέκδοτα (1877;-1923)

Η Τράπεζα του Μέλλοντος

 

       Την δύσκολη ζωή μου ασφαλή να κάνω

εγώ στην Τράπεζα του Μέλλοντος επάνω

πολύ ολίγα συναλλάγματα θα βγάλλω.

 

       Κεφάλαια μεγάλ' αν έχη αμφιβάλλω.

Κι' άρχισα να φοβούμαι μη στην πρώτη κρίσι

εξαφνικά τας πληρωμάς της σταματήση.

 

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

 
      αριθμός επισκεπτών