ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ποιήματα: Ανέκδοτα (1877;-1923)

Η Υποψία

 

        Και ποιος θα ομιλήση το χειρότερο.

        (Αυτό καλλείτερα να μη ελέγονταν).

        Ποιος θάλθη να μας πη (Μη τον ακούσωμεν.

        Μη τον ακούσωμεν. Θα τον ηπάτησαν)

        την άδικη κατηγορία· κ' έπειτα

το κάλεσμα, το ξανακάλεσμα του Κήρυκος,

        τον ένδοξο τον ερχομό του Λοεγκρίν -

        κύκνο, και μαγικό σπαθί, και άγιο Γκραλ -

        και επί τέλους την μονομαχίαν του,

εις την οποίαν τον ενίκησεν ο Τελραμόνδος.

 

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

 
      αριθμός επισκεπτών