ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ποιήματα: Ανέκδοτα (1877;-1923)

Ινδική Εικών

 

Η οικουμένη τέσσαρας έχει μεγάλας πύλας

        ας τέσσαρες φυλάττουν άγγελοι.

Η μία είναι ο Βορράς· ο Νότος αντικρύ της·

        κ' αι άλλαι Δύσις και Ανατολή.

 

Η πύλη της Ανατολής είν' εκ λαμπρού μαργάρου·

        και προ αυτής άγγελος φαεινός

στέμμ' αδαμάντινον φορεί και ζώνην αδαμάντων

        κ' επί εδάφους ίστατ' αχατών.

 

Εξ αμεθύστου πορφυρού του Νότου είν' η πύλη.

        Ο άγγελός της ο φρουρός κρατεί

σκήπτρον εις χείρας μαγικόν εκ σκοτεινού σαπφείρου.

        Νεφέλη εκ καλάϊδος πυκνή

κρύπτει τους πόδας του.

 

                                        Επί μιας όχθης σκεπασμένης

        με κόκκινα κογχύλια λεπτά

ο άγγελος της Δύσεως ίσταται και φυλάττει

        πύλην εκ κοραλλίου τιμαλφούς.

Στέφανον ρόδων τεχνητών φορεί, κάθε δε ρόδον

        συνίστατ' εκ λυχνίτου καθαρού.

 

Είναι η πύλη του Βορρά από χρυσόν κτισμένη,

        και θρόνον έχει προς την είσοδον

 

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

 
      αριθμός επισκεπτών