ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ποιήματα: Ανέκδοτα (1877;-1923)
Λαγίδου Φιλοξενία

 

Ο Πτολεμαίος Φιλοπάτωρ εστιά

βασιλικώς τον Μέδονα τον σοφιστήν -

των ψυχικών δυνάμεων ερευνητήν.

Ο βασιλεύς επί τω ξένω γαυριά.

 

Άλλοτ' ο σοφιστής εν τη φθοροποιά

Ρώμη πτωχός εις μέγαν εξουσιαστήν

προσέφερε το έργον του. Ο δε· «Αυτήν

λάβε την μναν και άγε. Λήρος μ' ανιά.»

 

«Ω ύβρις, ύβρις! Μελετών το άπειρον

εχάραξα παν αίσθημα διάπυρον

πάσαν μου την καρδίαν εις τον πάπυρον

 

»τούτον...» Αλλά οικτείρων τον δικτάτορα,

διέκοψε τα έπη τα διάτορα.-

Τίμα τον Πτολεμαίον Φιλοπάτωρα.

 

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

 
      αριθμός επισκεπτών