ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ποιήματα: Ανέκδοτα (1877;-1923)

Συμεών

 

Τα ξέρω, ναι, τα νέα ποιήματά του·

ενθουσιάσθηκεν η Βηρυτός μ' αυτά.

Μιαν άλλη μέρα θα τα μελετήσω.

Σήμερα δεν μπορώ γιατ' είμαι κάπως ταραγμένος.

 

Απ' τον Λιβάνιο πιο ελληνομαθής είναι βεβαίως.

Όμως καλλίτερος κι απ' τον Μελέαγρο; Δεν πιστεύω.

 

Α, Μέβη, τι Λιβάνιος! και τι βιβλία!

και τι μικρότητες!... Μέβη ήμουν χθες -

η τύχη τώφερε - κάτω απ' του Συμεών τον στύλο.

 

Χώθηκα ανάμεσα στους Χριστιανούς

που σιωπηλοί προσεύχονταν κ' ελάτρευαν,

και προσκυνούσαν· πλην μη όντας Χριστιανός

την ψυχική γαλήνη των δεν είχα -

κ' έτρεμα ολόκληρος και υπόφερνα·

κ' έφριττα, και ταράττομουν, και παθαινόμουν.

 

Α μη χαμογελάς· τριάντα πέντε χρόνια, σκέψου -

χειμώνα, καλοκαίρι, νύχτα, μέρα, τριάντα πέντε

χρόνια επάνω σ' έναν στύλο ζει και μαρτυρεί.

Πριν γεννηθούμ' εμείς - εγώ είμαι είκοσι ενιά ετών,

εσύ θαρρώ είσαι νεότερος μου -

πριν γεννηθούμ' εμείς, φαντάσου το,

ανέβηκεν ο Συμεών στον στύλο

κ' έκτοτε μένει αυτού εμπρός εις τον Θεό.

 

Δεν έχω σήμερα κεφάλι για δουλειά.-

Πλην τούτο, Μέβη, κάλλιο να το πεις

που ό,τι κι αν λεν οι άλλοι σοφισταί,

εγώ τον παραδέχομαι τον Λάμονα

για πρώτο της Συρίας ποιητή.

 

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

 
      αριθμός επισκεπτών