ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ποιήματα: Ανέκδοτα (1877;-1923)

Εν τω Κοιμητηρίω

 

Όταν η μνήμη εις το κοιμητήριον

τα βήματά σου διευθύνει,

μ' ευλάβειαν το ιερόν μυστήριον

του σκοτεινού μας μέλλοντος προσκύνει.

Τον νουν σου ύψου προς τον Κύριον.

Προ σου

των απεράντων ύπνων η στενοτάτη κλίνη

κείται υπό το έλεος του Ιησού.

 

Η προσφιλής θρησκεία μας τα μνήματα

τον θάνατον ημών σεμνύνει.

Των εθνικών τα δώρα και τα θύματα

και τας πομπάς δεν αγαπά εκείνη.

Χωρίς ανόητ' αναθήματα

χρυσού,

των απεράντων ύπνων η στενοτάτη κλίνη

κείται υπό το έλεος του Ιησού.

 

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

 
      αριθμός επισκεπτών