Ποίημα από το βιβλίο του
ΑΛΚΗ  ΡΑΦΤΗ

Ο ΧΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ
Ανθολογία Ελλήνων και ξένων ποιητών

Δημοτικό Ρόδου
 
Η κυρά Μαριόρα
 
Α κυρά Μαριόρα 
άντρας σου επείνασε. 
αν επείνασε και τί
ο χορός καλά κρατεί
τα παπούτσια μου ξεσκώ 
τo χορό δεν παρατώ
To ψωμί `νε μεσ' στ' αμπάρι 
και ας πάη να τo πάρη.
 
Α κυρά Μαριόρα 
άντρας σου εδίψασε. 
αν εδίψασε και τι
ο χορός καλά κρατεί
τα παπούτσια μου ξεσκώ 
τo χορό δεν παρατώ
To νερό 'νε στο καυκί 
και ας πάη να το πιη.
 
Α κυρά Μαριόρα 
άντρας σου ψυχομαχεί. 
αν ψυχομαχή και τι
ο χορός καλά κρατεί
τα παπούτσια μου ξεσκώ 
τo χορό δεν παρατώ
το λιβάνι στο χαρτί
κ' η λαμπάδα στο καρφί.
 
Α κυρά Μαριόρα 
άντρας σου επέθανε. 
αν επέθανε και τι
ο χορός καλά κρατεί
τα παπούτσια μου ξεσκώ 
το χορό δεν παρατώ.
Οι γυναίκες ας τον κλάψουν 
κ' οι παπάδες ας τον θάψουν.
 

Το βιβλίο Ο ΧΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ

 
      αριθμός επισκεπτών