ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ                               ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Επιστημονική Συνάντηση

"Δωδώνη. Οι ερωτήσεις των χρησμών"

Νέες προσεγγίσεις στα χρηστήρια ελάσματα

Αμφιθέατρο Μουσείου Ακρόπολης 16 Σεπτεμβρίου 2016


 

Scientific Meeting

Dodona. The omen’s questions

New approaches in the oracular tablets

Amphitheatre of Acropolis Museum 16 September 2016

 

Επιστημονική επιμέλεια: Δρ Κ.Ι. Σουέρεφ

Γραμματεία -Συντονισμός: Δρ Ε. Βασιλείου

   

Η πρόσκληση σε pdf

Η περίληψη σε pdf

   

Η Συνάντηση οργανώνεται από το Μουσείο Ακρόπολης και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων με τη συνεργασία της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Ιωαννιτών και του Δήμου Δωδώνης

 

Το Πρόγραμμα

10.00-10.20 Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Μουσείου Ακρόπολης Καθηγητή Δημήτριο Παντερμαλή  - Εναρκτήρια Συνεδρία / Opening Session

10.20-10.40 Σωτήρης Τσέλικας, Χρηστήρια ελάσματα της Δωδώνης: εκδοτικά και ερμηνευτικά ζητήματα / Sotiris Tselikas, Dodona oracular tablets: publishing and interpretation matters

10.40-11.00 Eric Lhôte, Τα ιστορικά χρονολογήσιμα χρηστήρια ελάσματα της Δωδώνης / Eric Lhôte, Les lamelles oraculaires de Dodone historiquement datables

11.00-11.20 Άγγελος Χανιώτης, Ιστορική σημασία των χρηστηρίων ελασμάτων της Δωδώνης / Angelos Chaniotis, The historical importance of the Dodonas oracular tablets

11.20-11.40 Pierre Bonnechère, Μαντεία και πολιτική στην αρχαία Ελλάδα, σε σχέση με τα νέα ελάσματα από τη Δωδώνη: μια αναγκαία παλινωδία / Pierre Bonnechère, Oracles and politics in Ancient Greece, in regard to the new lamellae of Dodona: a needed palinody

11.40-12.00 Alain Bresson, Οικονομικά στοιχεία στις πινακίδες της Δωδώνης / Alain Bresson, Economic elements in the oracular tablets of Dodona

12.00-12.20 Διάλειμμα / Coffee Break

12.20-12.40 Paolo Poccetti, Μαντεία και χρήσεις της γραφής στην Ελλάδα και την Ιταλία / Paolo Poccetti, Oracular sanctuaries and writing experiences: Greece and Italy in comparison

12.40-13.00 Jan-Mathieu Carbon, Θέμα χρόνου: εποχές πλεύσης και εορτές / Jan- Mathieu Carbon, A question of time: sailing seasons and festivals

13.00-13.20 Mario Lombardo, Το Μαντείο της Δωδώνης: μία άποψη από την άλλη πλευρά του Ιονίου πόρου/ Mario Lombardo, The Oracle of Dodona: a view from the other side of the Ionios poros

13.20-14.00 Παρεμβάσεις - Συζήτηση / Interventions - Discussion

14.00-16.00 Διάλειμμα / Break

16.00-16.20 Luigi Vecchio, Δωδώνη και Φάρος / Luigi Vecchio, Dodona and Pharos

16.20-16.40 Jessica Piccinini, Από την Ανατολή στη Δύση μέσω Δωδώνης / Jessica Piccinini, From East to West via Dodona

16.40-17.00 Διάλειμμα / Coffee Break

17.00-17.20 Ιουλία Κατσαδήμα, Ερωτήσεις γυναικών στις χρηστήριες πινακίδες της Δωδώνης / Ioulia Katsadima, Women’s inquiries on the oracular tablets of Dodona

17.20-17.40 Αριάδνη Γκάρτζιου-Τάττη, Διαιτο, ερομνήμων, εροφάντις και μφίπολος στην υπηρεσία του Ιερού της Δωδώνης / Ariadne Gartziou-Tatti, Diaitoi, hieromnemon, hierophantis and amphipolos in the service of Dodona’s sanctuary

17.40-18.00 Elizabeth Meyer, Δούλοι και απελευθέρωση στη Δωδώνη / Elizabeth Meyer, Slaves and manumission at Dodona

18.00-18.30 Παρεμβάσεις - Συζήτηση / Interventions - Discussion

18.30-19.00 Συμπεράσματα / Concluding remarks

19.00-19.30 Προαιρετική επίσκεψη στην Περιοδική Έκθεση             

19.30-20.30 Συναυλία / Concert

Το Μουσικό Σύνολο Trio Unisono  παρουσιάζει έργα για βιολί/βιόλα, κλαρινέτο και πιάνο των Ντίνου Κωνσταντινίδη, Νικόλα Αστρινίδη, Marcel Chyrzynski και Alexander Arutiunian.

 

 

   

      αριθμός επισκεπτών