«Ρήγας Βελεστινλής και Ρωσική πολιτική στα Βαλκάνια»

Δρ. Δημήτρης Καραμπερόπουλος ανακοίνωση

 


  

  «Ρήγας Βελεστινλής και Ρωσική πολιτική στα Βαλκάνια» είναι το θέμα της ανακοίνωσης του Δρ. Δημ. Καραμπερόπουλου, προέδρου της Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτη Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα στο Διεθνές Συνέδριο «Χίλια χρόνια Ελληνορωσικές σχέσεις: Ιστορία και πολιτισμός»,  το Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2017 (Αθήνα, Κτήριο Μαρασλείου Ακαδημίας).

Ο Ρήγας Βελεστινλής είχε το 1797 ένα συγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο για την επανάσταση των σκλαβωμένων ραγιάδων της Ελλάδος και του Βαλκανικού χώρου για την απόκτηση της ελευθερίας. Είχε ξεκινήσει για την υλοποίησή του, αλλά ανακόπηκε μετά την προδοσία του από τον Έλληνα έμπορο της Τεργέστης. Διερευνάται η επίδραση των συνθηκών ειρήνης μεταξύ της αυτοκράτειρας Αικατερίνης Β΄ και του Σουλτάνου κατά τους δύο Ρωσοτουρκικούς πολέμους (1768-1774 και 1787-1792) στο στρατηγικό σχέδιο της επανάστασης του Ρήγα, στο οποίο ωστόσο δεν απευθύνει έκκληση για βοήθεια στις τότε μεγάλες δυνάμεις ανατολής και δύσης. 

  

    

    

      αριθμός επισκεπτών