«Η Ελληνική Ιατρική κατά την περίοδο της ξένης κυριαρχίας

(Οθωμανοκρατία-Λατινοκρτία) μέχρι την ίδρυση

της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1837)»

 

Το Σπίτι της Κύπρου και η Εταιρεία Μελέτης Έργου Ιωάννη Καποδίστρια σας προσκαλούν την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2917 και ώρα 8 μ.μ. στη διάλεξη του Δρ. Δημ. Καραμπερόπουλου, Ιστορικού της Ιατρικής, με θέμα: «Η Ελληνική Ιατρική κατά την περίοδο της ξένης κυριαρχίας (Οθωμανοκρατία-Λατινοκρτία) μέχρι την ίδρυση της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1837)», που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου διαλέξεων με τον γενικό κύκλο «Προς την Επανάσταση και τη συγκρότηση του Ελληνικού Κράτους». 

Συντονίζει ο κ. Ανδρέας Κούκος, Νομικός, Ιστορικός, Πρόεδρος Δ.Σ. Εταιρ. Μελ. Έργου Ιωάννου Καποδίστρια

Σπίτι της Κύπρου, Ξενοφώντος 2Α , 10557, Αθήνα, τηλ. 21-3734934

-----------------------------------------------------------------------------------------

Δρ. Δημήτριος Καραμπερόπουλος, παιδίατρος

Ιστορικός της Ιατρικής

 

«Η Ελληνική Ιατρική κατά την περίοδο της ξένης κυριαρχίας (Οθωμανοκρατία- Λατινοκρατία) μέχρι την ίδρυση της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1837)»


 Δημ. Καραμπερόπουλος

Οι γνώσεις των ιατρικών χειρόγραφων των αρχαίων Ελλήνων ιατρών και των Βυζαντινών που μεταφέρθηκαν στα Πανεπιστήμια της Ιταλίας πρώτα και αργότερα στα υπόλοιπα της Δύσης, συνέβαλαν στην πρόοδο της ιατρικής  στην Ευρώπη, ενώ στον ελληνικό χώρο μετά την πτώση της Κωνσταντινουπόλεως και την κυριαρχία πλέον των Οθωμανών υπήρξε παύση της επιστημονικής διαδικασίας.  Πανεπιστήμια δεν λειτουργούν και φυσικά  ούτε Ιατρικές Σχολές.

Έκτοτε, οι Έλληνες μετά τη φοίτηση στα σχολεία, τα οποία είχαν αναπτυχθεί στον ελληνικό χώρο, καταφεύγουν στα πανεπιστήμια αρχικά της Ιταλίας λόγω γειτνιάσεως, καθώς επίσης στη συνέχεια και στα άλλα πανεπιστήμια. Επιστρέφουν κατά κανόνα στον ελληνικό χώρο και καλύπτουν τις υγειονομικές ανάγκες των κατοίκων.

Παράλληλα, κυκλοφορούν πολλά ιατρικά χειρόγραφα, ιδιαίτερα ιατροσόφια με θεραπευτικές οδηγίες, στα οποία καταφεύγουν οι Έλληνες για να καλύψουν τις ιατρικές τους ανάγκες. Γράφονται και μεταφράζονται ιατρικά βιβλία για τη διαφώτιση του λαού, που προοδευτικά αυξάνεται ο αριθμός των ιατρικών βιβλίων.

Με την πάροδο του χρόνου αυξάνεται ο αριθμός των επιστημόνων ιατρών, οι οποίοι εκπαιδεύονται στα Πανεπιστήμια της Ευρώπης, και επανδρώσουν αρχικά το 1824 την ιατρική σχολή της Ιονίου Ακαδημίας και αργότερα την ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1837, συμβάλλοντας έτσι στην έναρξη της σύγχρονης περιόδου της Ελληνικής Ιατρικής.  Τέλος, επισημαίνεται ότι κατά την εξεταζόμενη  περίοδο έχουμε τη μοναδική συμβολή, μετά εκείνων της αρχαίας και βυζαντινής της Ελληνικής ιατρικής στην πρόοδο της Ιατρικής γενικότερα με την επιστημονική εφαρμογή του εμβολιασμού ως προληπτικής μεθόδου των ασθενειών.

 

Το πρώτο έντυπο βιβλίο ιατρικής στα ελληνικά, 1724

 

      αριθμός επισκεπτών