Ρήγας Βελεστινλής και το στρατηγικό σχέδιο της επανάστασής του

Δημήτριος Καραμπερόπουλος

Παρουσίαση του βιβλίου του

Στο σπίτι της Κύπρου την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 20:00

 

Η Πρόσκληση

   

      αριθμός επισκεπτών