Η Χάρτα του Ρήγα : Συμβολισμοί και Επανάσταση

ομιλητής ο δρ Δημήτριος Καραμπερόπουλος


 

     Το Σπίτι της Κύπρου και η Επιστημονική Εταιρία Μελέτης Φερών - Βελεστίνου-Ρήγα διοργανώνουν την Τρίτη 6 Απριλίου 2021 και ώρα 12μ.μ διαδικτυακή εκδήλωση με ομιλητή τον Δρα Δημήτριο Καραμπερόπουλο, Ιστορικό Ιατρικής, Πρόεδρο Επιστημονικής Εταιρίας Μελέτης Φερών- Βελεστίνου-Ρήγα με θέμα : «Η Χάρτα του Ρήγα : Συμβολισμοί και Επανάσταση»

       Το σημαντικό έργο του Ρήγα Βαλεστινλή και του Ελληνισμού, η δωδεκάφυλλη Χάρτα, θα είναι το αντικείμενο της διαδικτυακής ομιλίας του Δρος Δημητρίου Καραμπερόπουλου, ο οποίος έχει επανεκδώσει Άπαντα τα έργα του Ρήγα, ολοκληρωμένα για πρώτη φορά, με ευρετήρια και σχόλια. Στο πλαίσιο αυτό, θα παρουσιάσει και θα αναλύσει όλους τους κρυφούς συμβολισμούς, που ο Ρήγας έχει εντάξει στη Χάρτα του, καθώς και στους άλλους δύο χάρτες του, της Βλαχίας και της Μολδαβίας. Θα αναδείξει, ακόμη, τη συσχέτιση της Χάρτας με το Σύνταγμα του Ρήγα, επισημαίνοντας τη σημασία της ως πολιτικός χάρτης της δημοκρατικής πολιτείας, που ήθελε να δημιουργήσει μετά την επανάσταση του στον Βαλκανικό χώρο.

 

Σελίδα εκδήλωσης:

https://diavlos.grnet.gr/event/e1892

 

Σελίδα προβολής: https://diavlos.grnet.gr/room/1607?eventid=8899

   

   

      αριθμός επισκεπτών