Καλλιόπη Παυλή: εθνογραφικές παραστάσεις του ύστερου αστικού κόσμου

Ο εξελικτισμός αποτελούσε την κοινή θεώρηση του 19ου αιώνα σύμφωνα την

οποία οι οργανισμοί εξελίσσονται ακολουθώντας γραμμική πορεία και παρέμεινε

ισχυρή ακόμα κι όταν, στον απόηχο της παρατεταμένης ευρωπαϊκής οικονομικής

ύφεσης του ύστερου 19ου αιώνα εκφυλίστηκε, λαμβάνοντας ρατσιστικά

χαρακτηριστικά…..

ανοίξτε το PDF για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο

 


  

 

   

      αριθμός επισκεπτών