Από την Αδελφότητα των Απανταχού Κομποταίων  'Αρτας «Σκουφάς Γεροστάθης»

προσωπικότητα και το έργο του Νικολάου Σκουφά

στην αίθουσα Συνεδριάσεων της Παλιάς Βουλής (Άγαλμα Κολοκοτρώνη)

Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 11:15' πρωινή

Η Αδελφότητα των Απανταχού Κομποταίων «ΣΚΟΥΦΑΣ ΓΕΡΟΣΤΑΘΗΣ» διοργανώνει εκδήλωση με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των διακοσίων χρόνων (1814-2014) από την ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας.

Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων της Παλιάς Βουλής (Άγαλμα Κολοκοτρώνη), την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 11:15' με ομιλητή τον ιστορικό και συγγραφέα κ. Σαράντο Καργάκο και θέμα «Η προσωπικότητα και το έργο του Νικολάου Σκουφά».

Στην ανακοίνωση - κάλεσμα, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Χρήστο Ε. Βλαχοπάνο και τον Γεν. Γραμματέα Κώστα Α. Κουτσοδήμα, παρατίθεται απόσπασμα από κείμενο του Τάκη Κανδηλώρα με τίτλο: «Η ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1814-1821», το οποίο αναφέρει:

«Ευτυχή τα έθνη, τα έχοντα να επιδείξουν ένα Σκουφάν! Η Ελλάς εξέθρεψε ένα ταπεινόν έμπορον Σκουφάν, όστις, εις το πείσμα των Ευρωπαίων και του Τσάρου της Ρωσσικής αντιδράσεως, πολεμούμενος και περιφρονούμενος υπό πολλών συγχρόνων του, της Μοίρας σχεδόν αποπαίδι, έθεσε τας βάσεις Πανελληνίου Προσπάθειας, δί ης η μεν ελευθερία τον Έθνους επαγιώθη, η δε Ιερά Συμμαχία των σκληρών ηγεμόνων της Ευρώπης, έγινε τέλειον ράκος.»

 

Αγάλματα για τον Νικόλαο Σκουφά

 

 

   

      αριθμός επισκεπτών