ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

Ι. ΕΠΑΡΧΙΑ  ΝΙΚOΠΟΛΕΩΣ

Π Ι Ν Α Ξ

ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙΣΩΝ ΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

 

α

Πόλις ή Χωρίον

Οικογένειαι

Καείσαι Οικίαι

Εκτελεσθέντες

1.

ΠΡΕΒΕΖΑ

2400

300

35

2.

ΑΗΔΟΝΙ  ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ

14

14

-

3.

ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΑΧΟΝ

56

47

7

4.

ΒΑΛΑΝΙΔΟΥΣΑ

57

51

5.

ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΣ

63

36

8

6.

ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΑΧΟ (ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ)

36

26

2

7.

ΒOΥΒΟΠΟΤΑΜΟΣ (ΤΣΕΚΟΥΡ Ι )

27

25

8

8.

ΑΗΔΟΝΙΑ

42

37

-

9.    ΜΟΥΖΑΚΕΪΚΑ

43

7

4

10.

ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ

34

15

-

11.

ΣΚΕΠΑΣΤΟ (ΑΗΔΟΝΙΑΣ)

35

15

12

12.

ΚΑΝΑΛΑΚΙ

146

22

18

13.

ΑΝΩ ΣΚΑΦΙΔΩΤΗ (ΤΡΙΚΑΣΤΡΟΥ)

46

13

4

14.

ΑΧΕΡΟΥΣΙΑ

55

5

2

15.

ΡΙΖΑ

39

13

-

16.

ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ

75

1

2

17.

ΑΝΩ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΝ

50

3

-

18.

ΛΟΥΤΣΑ

70

14

-

19.

ΚΑΝΑΛΙ

63

3

-

20.

ΚΟΡΥΦΟΥΛΑ

25

3

-

21.

Κ. ΚΩΤΣΟΝΟΠΟΥΛΟ

48

28

22.

ΚΡΥΟΠΗΓΗ

72

10

26

 

ΣΥΝΟΛΟΝ

3.496

688

128

 

 

ΙΙ. ΕΠΑΡΧΙΑ Φ Ι Λ Ι Π Π Ι Α Δ Ο Σ

Π Ι Ν Α Ξ

ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙΣΩΝ ΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΑΤΟMΩΝ

 

α/α

Πόλις ή Χωρίον                       Οικογένειαι

Καείσαι Οικίαι

τελεσθέντες

1.

ΑΓΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΙ ΟΣ                       115

66

8

2.

ΔΡΥΟΦΥΤΟΝ                                 48

31

1

3.

ΓΥΜΝΟΤΟΠΟΣ                              81

45

4

4.

ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ                              92

6

1

5.

ΔΑΦΝΩΤΗ                                       91

70

1

6.

ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΣ                             266

97

5

7.

ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΝ                    54

38

2

8.

ΑΝΩΓΕ Ι ΟΝ                                  176

92

5

9.

ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ                                  106

90

21

10.

ΣΚΟΥΠΑ                                          98

39

-

11.

ΒOYΛΙΣΤΑ - ΠΑΝΑΓΙΑ               160

148

34

12.

ΚΕΡΑΣΙΑ                                         52

32

-

13.

ΝΙΚΟΛΙΤΣΙ                                    130

8

3

14.

ΚΡΑΝΙΑ                                         218

82

-

15.

ΦΙΛΙΠΠΙΑΣ                                    520

7

3

 

ΣΥΝΟΛΟΝ                        2.207

851

88

 

Έτερα 13 χωρία υπέστησαν λεηλασίας και αρπαγάς μικρών και μεγάλων ζώων.

πίσω στο αρχικό

      αριθμός επισκεπτών