Ν Ο Μ Ο Σ   Α Ρ Τ Α Σ

Π Ι Ν Α Ξ

ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙΣΩΝ ΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                  Οικογένειαι

Καείσαι Οικίαι

Εκτελεσθέντες

1.

ΑΡΤΑ                                                  1.890

58

27

2.

ΜΕΓΑΡΧΗ                                              63

10

-

3.

ΚΟΜΠΟΤΙ                                            388

193

18

4.

ΛΙΜΗΝΗ                                                66

73

7

5.

ΠΙΤΣΙΑΝΑ (ΠΑΛ.)                                 98

17

1

6.

ΑΓΝΑΝΤΑ                                            350

132

5

7.

ΚΟΜΜΕΝΟ                                         132

121

285

8.

ΚΑΤΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ                             57

26

2

9.

ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΣ                                   92

54

11

10.

ΚΟΥΚΟΥΛΙΑ                                      130

33

-

11.

ΚΑΨΑΛΑ                                               62

14

-

12.

ΚΑΤΑΒΟΘΡΑ                                        82

13

1

13.

ΣΕΛΛΑΔΕΣ                                          183

133

20

14.

ΛEΙΨΩ                                                  350

74

14

15.

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ                                  320

244

10

16.

ΡΕΤΣΙΑΝΑ                                             84

36

 

17.

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ                                      505

101

39

18:

ΚΤΙΣΤΑΔΕΣ                                          111

25

1

19.

ΛΕΠΙΑΝΑ                                             130

122

-

20.

ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ                                      81

4

-

21.

ΝΗΣΙΣΤΑ (ΠAΛ.)                                 190

55

1

22.

ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ                                         76

58

1

23.

ΝΗΣΙΣΤΑ(Ν. ΕΛΛΑΣ )                        170

38

2

24.

ΠΙΤΣΙΑΝΑ(Ν. ΕΛΛΑΣ)                         82

8

-

25.

ΑΜΜΟΤΟΠΟΣ                                    232

134

4

26.

ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ                                    315

93

11

27.

ΣΚΟΥΛΗΚΑΡ Ι Α                                 97

57

-

28.

ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ                                  152

34

1

29.

ΕΛΕΟΥΣΑ                                             56

1

-

30.

ΣΥΚΙΕΣ                                                124

72

29

31.

ΑΝΕΜΟΡΡΑΧΗ                                    37

4

-

32.

ΚΑΣΤΑΝΙΑ                                          140

49

-

33.

ΔΙΧΟΜΟΙΡΙΟΝ                                   198

27

1

34.

ΠΕΤΑ                                                    440

316

16

35.

ΜΙΚΡΟΣΠΗΛΙΑ                                    93

20

2

36.

ΜΑΡΚΙΝΙΑ                                          206

8

-

37.

ΧΟΣΕΨΗ                                             304

5

1

38.

ΓΡΑΙΚΙΚΟΝ                                       100

15

-

39.

ΔΙΑΣΕΛΟΝ                                         125

20

-

40.

ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ                            204

60

-

41.

ΚΛΕΙΔΙ                                                237

40

-

42.

ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΙ                                 192

4

-

43.

ΡΑΜΙΑ                                                 166

6

-

44.

ΤΕΤΡΑΚΩΜΟΝ                                  315

100

-

45.

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑ                                       198

10

6

46.

ΣΕΚΛΙΤΣΑ                                          120

15

-

47.

ΔΗΜΑΡΙΟ                                           120

95

2

 

ΣΥΝΟΛΟΝ                            9.863

2.827

518

 

πίσω στο αρχικό

      αριθμός επισκεπτών