«Ταυτότητες της Ιστορικής Γεωγραφίας»

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Εργαστήριο

Ανάλυσης και Οπτικοποίησης Χωροχρονικών

Δεδομένων (ΕΑΧΧ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σας

προσκαλούν στην επιστημονική ημερίδα που

διοργανώνουν με τίτλο:

«Ταυτότητες της Ιστορικής Γεωγραφίας»

 

για την Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή

Καθ. Κατερίνη Λιάμπη

Ο Κοσμήτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

Αμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιοθήκης

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015

Ώρα έναρξης: 09:00

  

Η πρόσκληση σε pdf

Το πρόγραμμα σε pdf

   


 

   

      αριθμός επισκεπτών