Ο Τομέας Κλασικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

και το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών

Στο πλαίσιο των διαλέξεων υπό τον τίτλο Θραύσματα Αρχαιογνωσίας, που συνδιοργανώνονται από τον Τομέα Κλασικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών στην αίθουσα «Δ. Χατζής», τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου ώρα 8 μ.μ., θα μιλήσει ο κ. Ι.Ν. Περυσινάκης, Καθηγητής αρχαίας ελληνικής φιλολογίας, με θέμα:

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΗΜΙΣΥ ΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ Π.Χ. ΑΙΩΝΑ


 

Ο κ. Ιωάννης Ν. Περυσινάκης είναι Καθηγητής αρχαίας ελληνικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Αφυπηρέτησε τον Αύγουστο του 2015. Σπούδασε φιλολογία στο Tμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών κατά τα έτη 1966-1971. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και εκπόνησε διδακτορική διατριβή με θέμα Wealth and Society in Early Greek Literature (Kings College, 1982).

Tα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντά του είναι η ερμηνεία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας από τον Όμηρο μέχρι την Ελληνιστική ποίηση από την άποψη ηθικών, πολιτικών και κοινωνικών αξιών, η αντιμετώπιση προβλημάτων ερμηνείας και μετάφρασης της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας, η εξέλιξη και η μετάπλαση των ηθικών αξιών και της πολιτικής και οικονομικής συμπεριφοράς από τον Όμηρο ώς τον Πλάτωνα και τον Aριστοτέλη, η αρχαία ελληνική σκέψη, καθώς και η Eπιβίωση (πρόσληψη) της αρχαίας ελληνικής στη νέα ελληνική λογοτεχνία.

Έχει συμμετάσχει κατόπιν προσκλήσεως σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια σε θέματα σχετικά με τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα.

Έχει συγγράψει πολλά άρθρα δημοσιευμένα σε συλλογικούς τόμους, πρακτικά συνεδρίων, σε διεθνή ελληνικά και ξένα περιοδικά ή τη Δωδώνη: φιλολογία (i) για τον Όμηρο, τον Hσίοδο, την αρχαϊκή λυρική ποίηση, τους τρεις τραγικούς, τον Θουκυδίδη (ii) για την εξέλιξη και την μετάπλαση των αρχαϊκών ηθικών αξιών και της πολιτικής συμπεριφοράς (iii) σχετικά με την επιβίωση και πρόσληψη της αρχαίας ελληνικής στη νέα ελληνική λογοτεχνία (iv) διάφορα ακαδημαϊκά δημοσιεύματα (v) άλλα δημοσιεύματα εκλαϊκευτικά και ποιήματα, και (vi) βιβλιοκρισίες.

Επίσης, έχει συγγράψει μετά την διδακτορική διατριβή τρεις μονογραφίες, για την έννοια του πλούτου στον Ηρόδοτο, την απεικόνιση της ποίησης στον Πίνδαρο, και την Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση (Ανθολογία με βάση τον ἀγαθὸ και την ἀρετή, Κείμενο- μετάφραση- ἑρμηνεία). Έχει εκδώσει (επιμεληθεί) δύο τόμους και έχει μεταφράσει ένα βιβλίο (του A.W.H. Adkins) για τις ηθικές αξίες και πολιτική συμπεριφορά στην αρχαία Ελλάδα. Επί του παρόντος εκπoνεί μονογραφία με θέμα την παλαιά διαμάχη μεταξύ φιλόσοφίας και ποίησης.

 

 

 

      αριθμός επισκεπτών