Πολιτισμός

λογοτέχνες

Χρήστος Τούμπουρος

ο Ηπειρώτης Λογοτέχνης Λαογράφος

βιογραφικό Σημείωμα


 Χρήστος Τούμπουρος

      

Ο Χρήστος Αριστοτέλη Τούμπουρος γεννήθηκε στην Άγναντα Άρτας.

Εκεί τελείωσε και το εξατάξιο Γυμνάσιο και ακολούθως σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ασχολήθηκε με τη συγγραφή  και δημοσίευση πολλών άρθρων σχετικά με την Ήπειρο.

Αργότερα αποφοίτησε και από την Φιλοσοφική Σχολή.

    

  

  

   

Έγραψε τα βιβλία:

 • "Τα Αγναντίτικα Λιχνίσματα"

 • "Το Γυμνάσιο Αγνάντων ο Πνευματικός Φάρος των Τζουμέρκων"

 • "Με την Ηπειρώτικη λαλιά". Βίντεο από την παρουσίαση:   εδώ

 • "Τραγουδώντας την ξενιτιά". Ηπειρωτικές εκδόσεις Πέτρα  εδώ

Έχει γράψει πολλά θεατρικά έργα με Ηπειρώτικο κυρίως περιεχόμενο.

Αν και δημοσίευσε πολλά διηγήματα, εντούτοις πάντοτε "ομολογεί': "Εγώ δεν είμαι συγγραφέας. Ηπειρώτης είμαι".

Ασχολείται έντονα με την Ηπειρώτικη Λαογραφία.

  

Μερικά από τα Λαογραφικά του που ξεκίνησα να δημοσιεύω:

 • Η πεθερά εδώ

 • Το Πανωπροίκι  εδώ

 • Ο Σώγαμπρος  εδώ

 • Τα Πιστρόφια  εδώ

 • «Νύφη με μεγάλο βυζί»

 • Οι «ξενογωνιές»

 • Τα σερκά, τα προγνωστικά και το σερκοβότανο!

 • Το μερτικό στο πανωπροίκι (Πώς παπουτσώθηκα τα Χριστούγεννα)

 • «Η αχάλαγη»  ή «η ασπρόκωλη» νύφη

 • Τα προικιά (Το δίπλωμα)

 • Το προξενιό

   

 

Τζουμέρκα μου περήφανα

   
Το γεφύρι της Άρτας

 

   

   

 

   αριθμός επισκεπτών