Πολιτισμός

λογοτέχνες

                 

Τάσος Πορφύρης

«Ισόβια Θλίψη»

Ποίηση

Με Έξη Σχέδια του Κυριάκου Ρόκου

Εκδόσεις ύψιλον / βιβλία 2019

  


 

  

  

    

 ← Περισσότερα για τον Τάσο Πορφύρη

   

   αριθμός επισκεπτών