ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Οι παρακάτω φωτογραφίες μας προσφέρθηκαν για δημοσίευση από τον φίλο μας
Γιώργο Κίτσιο "Γιαννιώτης" και αποτελούν μέρος του επαγγελματικού αρχείου του.
Οι φωτογραφίες αναφέρονται κυρίως στα Γιάννενα από το έτος 1806 έως το έτος 1982.
Τον ευχαριστούμε θερμά
Για τους ηλικιωμένους αποτελούν μέρος της μνήμης τους και για τους νεώτερους γνώση.
Το αρχείο αυτό περιέχει επίσης διάφορα έγγραφα και αποκόμματα εφημερίδων.

PHOTO ALBUM Νο1 έτος 1806 έως 1898

PHOTO ALBUM Νο2 έτος 1900 έως 1906

PHOTO ALBUM Νο3 έτος 1906 έως 1913

PHOTO ALBUM No4 έτος 1913 έως 1917

PHOTO ALBUM No5 έτος 1920 έως 1926

PHOTO ALBUM No6 έτος 1926 έως 1932

PHOTO ALBUM No7 έτος 1936 έως 1950

PHOTO ALBUM No8 έτος 1952 έως 1965

PHOTO ALBUM No9 έτος 1965 έως 1970

PHOTO ALBUM No10 έτος 1972 έως 1982