Πολιτισμός

"εκδηλώσεις"

Ηπειρωτικό Αντάμωμα

"Λαλητάδες"

Πλατεία Νέας Πεντέλης


 

  

 

   

   

 

 

Ο Σύλλογος Ηπειρωτών Νέας Πεντέλης και Πεντέλης σας καλεί στο Ηπειρωτικό Αντάμωμα την Παρασκευή 4 Ιούλιου στην πλατεία Νέας Πεντέλης.

θα μας ταξιδέψουν στους
Ηπειρωτικούς σκοπούς

οι Λαλητάδες !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   αριθμός επισκεπτών
       --