Πολιτισμός

"εκδηλώσεις"

Ο Σύλλογος Ηπειρωτών

Νέας Πεντέλης και Πεντέλης

κόβει την Πίτα και διασκεδάζει την

Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013, ώρα 11.30'

σε αίθουσα του Γυμνάσιο-Λυκείου Νέας Πεντέλης.

  


 

  
  
   αριθμός επισκεπτών
       --