Πολιτισμός

"φωτογραφία"

Ίδρυμα «Ιωσήφ και Εσθήρ Γκανή

Οι μαθητές του 3ου Γενικού Λυκείου Ιωαννίνων «Επιφάνειος Σχολή» παρουσιάζουν την ερευνητική τους εργασία με θέμα «Φωτογραφία»

Διάρκεια έκθεσης: 02.10.2019 – 30.10.2019

Ίδρυμα «Ιωσήφ και Εσθήρ Γκανή». Σούτσου 26. Τηλέφωνο: 2651036517

Email: idrymagani@gmail.com        

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00πμ έως 14.00μμ

Κάθε Τετάρτη απόγευμα: 6.00 μμ έως 9.00 μμ.

   Έκθεση φωτογραφίας των μαθητών του Α3 τμήματος του 3ου Λυκείου Ιωαννίνων

                                               «Επιφάνειος Σχολή»

 

Στα πλαίσια του μαθήματος των Ερευνητικών Εργασιών του τμήματος Α3  του 3ου Λυκείου Ιωαννίνων « Επιφάνειος Σχολή» οι μαθητές ασχολήθηκαν με το θέμα «ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ» και τις υποκατηγορίες του, το σχολικό έτος  2017 – 2018.

Με γνώμονα τη διαφοροποίηση στην Προσέγγιση της Μάθησης  η οποία αποβλέπει στο να προσφέρει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση ανεξαιρέτως  σε όλα τα παιδιά, μέσα από διαφοροποιημένες προσεγγίσεις που λαμβάνουν υπόψη τους τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες και δυνατότητες κάθε παιδιού, τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του, τα ξεχωριστά βιώματά του, τους δικούς τους ρυθμούς μάθησης, το προσωπικό του στυλ μάθησης, το πολιτισμικό του υπόβαθρο και την αυτοαντίληψή του, τελεσφόρησαν οι προσπάθειες των μαθητών και μαθητριών του Α3 με πνεύμα αλληλένδετης συνεργασίας, αδιάκοπης έρευνας και συνεχούς προσπάθειας για την επίτευξη ενός άριστου αποτελέσματος.

Η  διαμαθητική συνεργασία, με τον εκπαιδευτικό να καθοδηγεί και να στηρίζει αυτή τη συνεργασία, αποτελεί ιδανικό πλαίσιο για τη βιωματική μάθηση, τη φυσική ανάπτυξη των ποικίλων ικανοτήτων και την ανάπτυξη του συλλογικού πνεύματος. Οι μαθητές της τάξης οργανώθηκαν σε μικρό-ομάδες και αξιοποίησαν την δυναμική της ομάδας τους ως κινητήρια δύναμη των μαθησιακών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων τους.

Με την οργάνωση και καθοδήγηση της σχολικής τάξης οι μαθητές/-τριες έφτασαν στην κατανόηση και αποδοχή των κοινών σκοπών. Θεώρησαν αυτονόητη τη θετική αλληλεξάρτηση μεταξύ των μελών της ομάδας. Ένιωσαν και εκτίμησαν την αποκέντρωση της διδασκαλικής εξουσίας και την ανάθεση ρόλων στα μέλη/μαθητές. Τέλος έζησαν τις ίσες ευκαιρίες επιτυχίας σε όλα τα μέλη μαζί και τις συνεργατικές σχέσεις με τις υπόλοιπες ομάδες.

Τέλος, αφού συγκεντρώθηκαν οι απαραίτητες πληροφορίες, έγινε η κατάλληλη επεξεργασία και χωρίστηκαν τα στοιχεία σε κατηγορίες ανάλογα με το περιεχόμενό τους, οι μαθητές και οι μαθήτριες κατάφεραν να δημιουργήσουν την ικανοποιητικού ενυπάρχοντος υλικού εργασία που αποτελείται από:

ΠΡΟΛΟΓΟ                                                                               

1ο ΚΕΦ. Ιστορία της φωτογραφίας.                                         

 2ο ΚΕΦ. Φωτογραφία κατά τον 19ο αι.  

 3ο ΚΕΦ. Φωτογραφία στην Τέχνη  

 4ο ΚΕΦ. Τεχνικές φωτογραφία

 5ο ΚΕΦ. Παλαιά διαφήμιση.

   ΕΠΙΛΟΓΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1)Ερωτηματολόγιο μαθητών, 2)Επίσημη πρόσκληση, 3)Δημιουργία   αφίσας. 4)Φωτογραφίες Μαθητών /τριων..

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

                                                                Η υπεύθυνη εκπαιδευτικός του προγράμματος

                                                                                 Χρυσούλα Μώκου (καθηγήτρια Αγγλικών).

  

    

   αριθμός επισκεπτών
       --