Πολιτισμός

εκθέσεις

έκθεση λιθογραφιών

Η εποποιία 1912 - 13 και η απελευθέρωση των Ιωαννίνων 

    

Ίδρυμα Μελετών Ιονίου και Αδριατικού Χώρου

Ίδρυμα Ιωσήφ και Εσθήρ Γκανή

  

Η διάρκεια της έκθεσης :  

 10 Δεκεμβρίου 2012-10 Ιανουαρίου 2013

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Παρασκευή: 9-2 μ.μ

Δευτέρα-Τετάρτη : 5-8 μ.μ

 

Η πρόσκληση για την έκθεση λιθογραφιών.


    
αριθμός επισκεπτών
    --