Βιογραφικό σημείωμα του κ. Γεράσιμου Αρσένη

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑ.ΣΟ.Κ - Α' ΑΘΗΝΩΝ.

ΑΡΣΕΝΗΣ ΔΙΟΝ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

    Ο Γεράσιμος Δ. Αρσένης γεννήθηκε στην Κεφαλονιά. Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στα οικονομικά, στο Τεχνολογικό Ίδρυμα της Μασσαχουσέτης (ΜΙΤ) των ΗΠΑ.

    Διακρίθηκε στους διεθνείς κύκλους για την επιστημονική του εργασία και τις προτάσεις του σχετικά με το διεθνές εμπόριο και την ανάπτυξη στο πρώτο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών (UNCTAD) το 1964. Διετέλεσε Διευθυντής του Τμήματος Οικονομικών Μελετών του Κέντρου Ερευνών του ΟΟΣΑ (1964-1966), στέλεχος και στη συνέχεια Διευθυντής του Οργανισμού για Νομισματικά Θέματα και Χρηματοδότηση του Εξωτερικού Εμπορίου (UNCTAD) (1967-1980). Ανέπτυξε επιστημονική και διπλωματική δράση για τη μεταρρύθμιση του διεθνούς νομισματικού

 συστήματος στα πλαίσια της "Επιτροπής των 20" του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (IMF). Γνωστός για τη συμμετοχή του στις διαπραγματεύσεις της "Λέσχης του Παρισιού" για τον εξωτερικό δανεισμό κρατών, έχει χρηματίσει σύμβουλος πολλών κυβερνήσεων σε θέματα οικονομικού προγραμματισμού, εξωτερικού δανεισμού και διακανονισμού του εξωτερικού χρέους.

    Από 3 Νοεμβρίου 1982 μέχρι 2 Φεβρουαρίου 1984 διετέλεσε Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, δρομολόγησε τον εκσυγχρονισμό του τραπεζικού συστήματος και την κατάργηση της "Νομισματικής Επιτροπής". Στις 5 Ιουλίου 1982 ορκίστηκε Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και στις 27 Μαρτίου 1984 Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι τις 25 Ιουλίου 1985. Κατά την περίοδο αυτή, προωθήθηκε το πενταετές αναπτυξιακό πρόγραμμα για την ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας, εφαρμόσθηκε η αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) για την προστασία του εισοδήματος των εργαζομένων και προωθήθηκε η ανακατανομή του εισοδήματος και η εξυγίανση του φορολογικού συστήματος. Από τις 13 Οκτωβρίου 1993 ως τις 22 Σεπτεμβρίου 1996 διετέλεσε Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Κατά την περίοδο αυτή, καθιερώνεται το Δόγμα του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου Ελλάδας - Κύπρου, εκσυγχρονίζεται η δομή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, προωθείται ενεργά η "στρατιωτική διπλωματία" και τίθενται οι βάσεις του νέου εξοπλιστικού προγράμματος. Από τις 25 Σεπτεμβρίου 1996 έως τις 13 Απριλίου 2000 διετέλεσε Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κατά την περίοδο αυτή, σχεδιάζεται και ξεκινά η υλοποίηση της μεταρρύθμισης του εκπαιδευτικού συστήματος και ολοκληρώνονται οι βασικότερες παρεμβάσεις, αναβαθμίζονται οι υποδομές και αλλάζει το πλαίσιο λειτουργίας και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης.

    Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ερευνών και Πολιτικής Στρατηγικής για την Ανάπτυξη και τη Διακυβέρνηση (ΙΝΕΡΠΟΣΤ) από 21 Ιανουαρίου 2005 έως 14 Σεπτεμβρίου 2006.

    Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ (1985 - 2004, και από 19 Σεπτεμβρίου 2006), μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ.

    Παντρεμένος με την Λούκα Κατσέλη, Διευθύντρια του Κέντρου Ανάπτυξης του ΟΟΣΑ και καθηγήτρια του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, και έχουν 4 παιδιά.

http://www.garsenis.gr/

 

   αριθμός επισκεπτών