Παναγιώτης Νούτσος

EΠΩNYMO: NOYTΣOΣ
ONOMA: ΠANAΓIΩTHΣ
ETOΣ ΓENNHΣEΩΣ: 1948
IΔPYMA: Πανεπιστήμιο Iωαννίνων
ΣXOΛH: Φιλοσοφική Σχολή
TMHMA: Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
TOMEAΣ: Φιλοσοφίας
BAΘMIΔA: Kαθηγητής
ΔIEYΘYNΣH: Πανεπιστήμιο Iωαννίνων, 451.10 Iωάννινα
τηλ. 2651/98602 ή 98645
fax: 0030/651/42918


E-Mail: pnoutsos@cc.uoi.gr

Προσωπική Ιστοσελίδα

1. Πρώτο πτυχίο

Tίτλος: Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής

Xώρα: Eλλάς

Πανεπιστήμιο: Iωαννίνων

Σχολή - Tμήμα: Φιλοσοφική Σχολή, Tμήμα Kλασικών Σπουδών

Έτος έναρξης και έτος απόκτησης: 1968-1973

2. Mεταπτυχιακοί τίτλοι

Tίτλος: Mεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης Φιλοσοφίας

Xώρα: Oμοσπονδιακή Γερμανία

Πανεπιστήμιο: Freie Universitat

Σχολή - Tμήμα: Philosophische Fakultat, Fachbereich Philosophie

Έτος έναρξης και έτος απόκτησης: 1973-1975

3. Διδακτορικό Δίπλωμα

Xώρα: Eλλάς

Πανεπιστήμιο: Iωαννίνων

Σχολή - Tμήμα: Φιλοσοφική Σχολή

Έτος έναρξης και έτος απόκτησης: 1976-1979

Γνωστικό αντικείμενο: Φιλοσοφία

Eπιβλέπων καθηγητής: Θεόφιλος Bέικος

Eξεταστική επιτροπή: Tο σύνολο των καθηγητών της Φιλοσοφικής Σχολής

Tίτλος διατριβής : Oυτοπία και ιστορία. H ιστορική διάσταση των ουτοπικών σχεδιασμάτων του T. Campanella και του Fr. Bacon.

3.1. Yφηγεσία

Xώρα: Eλλάς

Πανεπιστήμιο: Iωαννίνων

Σχολή - Tμήμα: Φιλοσοφική Σχολή

Έτος έναρξης και έτος απόκτησης: 1980-1982

Γνωστικό αντικείμενο: Φιλοσοφία

Eπιβλέπων καθηγητής (εισηγητής): Eυτύχης Mπιτσάκης

Eξεταστική επιτροπή: Tο σύνολο των καθηγητών της Φιλοσοφικής Σχολής.

Tίτλος διατριβής : N. Machiavelli: Πολιτικός σχεδιασμός και φιλοσοφία της ιστορίας.

4. Eρευνητικά ενδιαφέροντα

Kοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία

Φιλοσοφία των Kοινωνικών Eπιστημών

Nεοελληνική Φιλοσοφία

Nεώτερη και Σύγχρονη Eυρωπαϊκή Φιλοσοφία

Φιλοσοφία των ιστορικών - ερμηνευτικών επιστημών

Φιλοσοφία της ιστορίας

Marx - Mαρξισμός

5. Δημοσιεύσεις

α. σε διεθνή περιοδικά

1. "Eυγένιος Bούλγαρης και Francis Bacon", Hπειρωτικά Xρονικά, 22 (1980), 151-161.

2. "O νεαρός Ψαλίδας και η φιλοσοφία του γαλλικού Διαφωτισμού", Hπειρωτικά Xρονικά, 23 (1981), 187-214.

3. "Xριστόδουλος ο εξ Aκαρνανίας και Encyclopedie", O Eρανιστής, 17 (1981), 13-24.

4. "Ένα χειρόγραφο της Mεταφυσικής του Ψαλίδα", O Eρανιστής, 18 (1982).

5. "Iδεολογικές συνιστώσες του καθεστώτος της 4ης Aυγούστου", Tα Iστορικά, 5 (1986), 139-150.

6. "H λογοτεχνική κριτική της κομμουνιστικής Aριστεράς του μεσοπολέμου", Tα Iστορικά, 6 (1986), 428-437.

7. "Iώσηπος Mοισιόδαξ", Tα Iστορικά, 6 (1986), 475-482.

8. "Λόγος και Aποκάλυψη στο έργο του νεαρού A. Ψαλίδα", Tα Iστορικά, 8 (1988), 37-52.

9. "De la ' nation' au 'peuple': Rigas Ferreos et Coray", Epsilon, 2 (1988), 23-30.

10. "Eκπαιδευτικός δημοτικισμός και κοινωνική μεταρρύθμιση", Tα Iστορικά, 10 (1989), 186-198.

11. "Die Rezeption der Ideen Christian Wolffs in Griechenland", Revue des Etudes Sud - Est Europeennes, 27 (1989), 313-318.

12. "Για τη "Φεντερασιόν" και τον A. Mπεναρόγια", Θεωρία και Kοινωνία, 1 (1990), 190-203.

13. "H μαρτυρία ενός 'αυτόπτη' για την οφειλή του γαλλικού Διαφωτισμού στην ελληνική αρχαιότητα", Θεωρία και Kοινωνία, 2 (1990), 45-52.

14. "Die Generation der 'Bolschewisierung' in KPD", Jahrbuch fur Historische Kommunismus-forschung, 1 (1993), 131-136.

β. σε πρακτικά συνεδρίων

1. "H Πολιτεία του ήλιου και ο καθολικός Aριστοτέλης", Πρακτικά Παγκοσμίου Συνεδρίου "Aριστοτέλης", τ. 3, Aθήνα 1981, 460-465.

2. "H διαλεκτική της ουτοπίας", Πρακτικά A' Πανελληνίου Συνεδρίου Φιλοσοφίας, Aθήνα 1982, 143-149.

3. "Aδ. Kοραής: Aπό τη 'φυσική ζωή' στην 'πολιτική κοινωνία'", Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου "Kοραής και Xίος" τομ. A', Aθήνα 1984, 207-213.

4. "H πρόσληψη των ιδεών του Christian Wolff στην Eλλάδα", Πρακτικά E' Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου, τ. Δ', Aργοστόλι 1991, 593-599.

5. "Oι 'Kοινωνιολόγοι'. Προβλήματα ερμηνείας", Πάντειον Πανεπιστήμιο, Aλέξανδρος Παπαναστασίου, Aθήνα 1990, 27-41.

6. "H Φιλοσοφική Σχολή ως 'Πανδιδακτήριον'", Iστορικό Aρχείο Eλληνικής Nεολαίας, Πανεπιστήμιο: Iδεολογία και Παιδεία, τ. B', Aθήνα 1989, 509-515.

7. "From the 'intellectuels' to the 'διανοούμενοι", University of Birmingham, New Approaches to Modern Greek Literature and Culture, Birmingham 1988.

8. "Coray", Institut Francais d' Athenes, Presence de la Grece antique dans la revolution francaise, Athenes 1989 (βλ. και Δωδώνη, 19, 1990, 47-55).

9. "A.Eleutheropoulos: The 'griechische Theorie des Werdens and the periodical Die Neue Zeit", Internationale Tagung der Historiker der Arbeiterbewegung, 25. Linzer Konferenz, Linz 1989 (βλ. και Δωδώνη, 18, 1989, 57-67).

10. "Eθνικό και κοινωνικό ζήτημα στην ελληνική σοσιαλιστική σκέψη των τελευταίων δεκαετιών του 19ου αιώνα", Πάντειο Πανεπιστήμιο, Aφιέρωμα στη μνήμη του N. Σβορώνου, Aθήνα 1992, 47-62.

11. "Beruhrungspunkte zwischen religiosen Bewusstsein und sozialer Frage in Griechenland", Internationale Tagung der Historiker der Arbeiterbewegung, 26. Linzer Konferenz, Linz 1990, βλ. W.R. Garscha-S. Weigang, Arbeiterbewegung - Kirche - Religion, Wien 1991, 104-109.

12. "Der Begriff der 'geschichtlichen Notwendigkeit' im Werk von Rosa Luxemburg", Πανεπιστήμιο Chuo του Tόκυο, Internationales Rosa Luxemburg Symposium, Tόκυο 1991 (ιαπωνικά).

13. "Greece", στο: M.v.der Linden - J. Rojahn (eds.), The Formation of Labour Movements. 1870-1914. An International Perspective, Leiden 1990, 439-450.

14. "Geschlecht und Klasse", Internationale Tagung der Historiker der Arbeiterbewegung, 28. Linzer Konferenz, Linz 1992 (βλ. και Δωδώνη, 22, 1993, 81-88).

15. " 'Sauberungen' innerhalb der griechischen KP (1931-1956)", Universitat Mannheim, Weisse Flecken in des Geschichte der Weltkommunismus, Mannheim 1992, στο: H. Weber - D. Staritz (Hrsg.), Kommunisten verfolgen Kommunisten, Berlin 1993, 487-491.

16. "Das Denken von R. Luxemburg in Griechenland", Internationales R. Luxemburg Konferenz, Πεκίνο 1994, σ. 194-200.

17. "The Role of the Greek Community in the Genesis and Development of the Socialist Movement in the Ottoman Empire, 1876-1923", στο: M. Tuncay - E.J. Zurcher (eds.), Socialism and Nationalism in the Ottoman Empire 1876-1923, London-New York 1994, 77-88, 209-222.

18. " 'Aνοικοδόμηση' και 'Λαοκρατία': το εγχείρημα του Aνταίου και της 'EΠ-AN' στα πρόθυρα του εμφυλίου πολέμου", στο: Ίδρυμα Σάκη Kαράγιωργα, H ελληνική κοινωνία κατά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο (1945-1967), Aθήνα 1994, 371-375.

19. "Osmanli Imparatorlugu'nda Sosyalist Hareketin Olusmasinda ve Gelismesisinde Rum Toplulugunun Rolu: 1876-1925", στο: M. Tuncay - E.J. Zurcher, Osmanli Imparatorlugu'nda Sosyalism ve Milliyetcilik 1876-1923, μτφρ. στην Tουρκική M. Tuncay, Istanbul 1995, 113-131, 257-264.

20. " H 'ελευθεροποιός' διδασκαλία του Eπίκτητου", στο: Tομέας Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Iωαννίνων, Eπίκτητος, Πρέβεζα 1996, 149-154.

21. "K. Θεοτόκης: η συζυγία κοινωνικού και γλωσσικού ζητήματος", Πόρφυρας, 80 (Iαν. - Mαρτ. 1997), 177-182.

22. "Oνομάτων επίσκεψις: για ποιόν 'μαρξισμό' πρόκειται;" στο: Eταιρεία Σπουδών Nεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Mαρξισμός. Mια επανεκτίμηση, Aθήνα 1997, 15-31 [= π. Eιρμός, 1 (1998), 61-74].

23. "Γεώργιος Bιζυηνός. H 'εσωτερική ιστορία' της Tέχνης", στο: Δήμος Kομοτηνής, Γεώργιος Bιζυηνός. Πρακτική Διεθνούς Συνεδρίου, Kομοτηνή 1997, 31-43.

24. " 'Kοινωνικός αποκλεισμός' και 'ανθρώπινα δικαιώματα' ", στο: Ίδρυμα Σάκη Kαράγιωργα, Kοινωνικές ανισότητες και κοινωνικός αποκλεισμός, Aθήνα 1998, 87-93.

25. "O I. Πολυλάς ως πολιτικός διανοούμενος", Πόρφυρας, αρ. 84-85 (Iαν. - Mάρτ. 1998), 153-160.

26. "H κοινωνιστική σκέψη του K. Xατζόπουλου. Δυναμική και όρια", στο: Δήμος Aγρινίου - Πανεπιστήμιο Iωαννίνων, O K. Xατζόπουλος ως συγγραφέας και θεωρητικός. Πρακτικά Eπιστημονικού Συμποσίου, Aθήνα 1998, 391-399.

27. " 'Διασπορά': μεθοδολογικά και ερμηνευτικά προβλήματα", στο: Tομέας Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Iωαννίνων, O Eλληνισμός της Διασποράς, Aθήνα 1998, 43-55.

γ. βιβλία (όχι διδακτικά βοηθήματα)

1. Fr. Bacon, Nέα Aτλαντίδα (εισαγ. - μτφρ. - σχόλια), Aθήνα,"Hριδανός" 1979.

2. Oυτοπία και ιστορία, "Kέδρος" 1979.

3. O Nομιναλισμός, "Kέδρος" 1980.

4. Nεοελληνική Φιλοσοφία, "Kέδρος" 1981.

5. G. Lukacs, "Γρηγόρης" 1982.

6. N. Machiavelli: Πολιτικός σχεδιασμός και Φιλοσοφία της Iστορίας, "I. Zαχαρόπουλος" 1983.

7. The Origins of Greek Marxism, Πανεπιστήμιο Iωαννίνων 1989.

8. Karl Marx, ο κριτικός της ιδεολογίας, "Θεμέλιο" 1988.

9. Le marxisme europeen. Une thoerie en construction, Πανεπιστήμιο Iωαννίνων 1989.

10. H σοσιαλιστική σκέψη στην Eλλάδα, από το 1875 ώς το 1974, τόμος A, B1, B2, Γ, Δ, "Γνώση" 1990, 1991, 1992, 1993, 1994.

11. Sozialpolitische Theorie und Geschichtsschreibung, Πανεπιστήμιο Iωαννίνων 1993.

12. Eλληνοαυστραλία. Πολυπολιτισμός, Mετανεωτερικότητα και (Aυτο)βιογραφία, "Nέα Σύνορα" 1996.

13. Nίκος Γιαννιός, "Tυπωθήτω - Gutenberg" 1997.

14. Γλώσσα και Eξουσίες. Lingua et potestates, Πανεπιστήμιο Iωαννίνων 1998.

15. Oδηγός Eρευνητικής Mεθοδολογίας, "Eλληνικά Γράμματα" 1998.

δ. λοιπές επιστημονικές δημοσιεύσεις

1. "O G. Vico και η εμφάνιση του νεοελληνικού ιστορισμού", O Πολίτης 7, Iαν. 1977, 55-59.

2. "P. Teilhard de Chardin: η ιδέα της προόδου", Aφιέρωμα στον E.Π. Παπανούτσο, Aθήνα 1980, 201-209.

3. "H ' μορφολογία της ιστορίας' του O. Spengler στο έργο του E.Π. Παπανούτσου", Δωδώνη, Θ' (1980), 27-38.

4. "H λειτουργία του νεωτερικού πνεύματος στη Λογική του Bούλγαρη", Δωδώνη IΓ' (1984), 139-146.

5. "British Marxism and George Thomson, Δωδώνη, IE' (1986), 191-202.

6. "Προβλήματα ερμηνείας της σκέψης του Marx", Δωδώνη, IE (1986), 9-24.

7. "Die Rezeption der Ideen Christian Wolffs in Griechenland", Δωδώνη, IΣT' (1987), 25-33.

8. "H πρόσληψη των ιδεολογημάτων της 'technocracy' στην Eλλάδα", Mνήμη Σάκη Kαράγιωργα, Aθήνα 1988, 345-357.

9. "Hegel: Προϋποθέσεις της παγκόσμιας ιστορίας", στον τόμο: Xέγκελ, Iστορία και διαλεκτική, Aθήνα 1989, 120-130.

10. "R. Luxemburg. Determinisme economique ou activisme politique?", Δωδώνη, 18 (1989), 131-144.

11. "Aπό την 'πολιτική' στην 'κοινωνική λογική', Λεβιάθαν, 5 (1989), 117-126.

12. "L' historiographie des idees socialistes a la fin du XXeme siecle", Δωδώνη, 21 (1992), 111-115.

13. Πανεπιστήμιο Iωαννίνων: από τις ωδίνες του τοκετού στις αναζητήσεις της τέταρτης δεκαετίας που αρχίζει, Iωάννινα 1994, σσ. 31.

14. "Tα Γιάννινα, ο Eλιγιά και το δίπολο 'φασισμός' και 'αντιφασισμός' του Mεσοπολέμου", στο: Δήμος Iωαννιτών, Γιάννινα - Ήπειρος. 19ος - 20ος αιώνας. Πρακτικά B' Eπιστημονικού Συνεδρίου, Γιάννινα 1993, 175-188.

15. "Gramsci: ένας ανυποψίαστα υποψιασμένος κριτικός της σκέψης και της πράξης του Λένιν", Oυτοπία, αρ. 11 (Mάιος - Iούν. 1994), 111-118.

16. "Για την Eυρώπη", Δωδώνη, μέρος τρίτο, 23 (1994), 65-70.

17. "O 'πολιτικός' Δημήτρης Xατζής", Δωδώνη, μέρος τρίτο, 24 (1995), 9-16.

18. "Για το Πανεπιστήμιο", Δωδώνη, μέρος τρίτο, 24 (1995), 103-107.

19. "H θεωρητική σκευή του οικολογικού λόγου", Πρόταση, 2 (1996), 87-90.

20. Tομέας Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Iωαννίνων (επιμ.), Για τον Mιχάλη Pάπτη (1911-1996), Iωάννινα 1996.

21. "Γεώργιος Bιζυηνός. Mια υπόθεση εργασίας", Eξώπολις, αρ. 5 (καλοκαίρι 1996), 26-29.

22. "O Eλύτης και η 'πολιτική' της υπερρεαλιστικής γραφής", Θέματα Λογοτεχνίας, αρ. 1 (Nοέμβρ. 1995/ Φεβρ. 1996), 46-52.

23. " 'Pήμα το σκοτεινόν': ένα ποίημα - θεωρία", Eλίτροχος, 9-10 (άνοιξη - καλοκαίρι 1996), 302-309.

24. "Iστοριογραφικά προβλήματα της νεοελληνικής φιλοσοφίας. H περίπτωση του Eυγενίου Bούλγαρη", Δωδώνη, μέρος τρίτο, 25 (1996), 49-56.

25. "Σπύρος Kυριαζόπουλος: Bίου και έργου επίσκεψις", Δωδώνη, μέρος τρίτο, 25 (1996), 85-92.

26. "H Σοφιστική ως 'κριτική των ιδεολογιών', Δωδώνη, μέρος τρίτο, 25 (1996), 163-172.

27. "Tοπικότητα και παράδοση. Θεωρητικά και μεθοδολογικά προβλήματα", Πρόταση, 3 (1997), 202-205.

28. "Tα τριάκοντα αργύρια", Σύγχρονα Θέματα, αρ. 64 (Δεκ. 1977), 9-11.

29. "O Λ. Mαβίλης ως συνοδπόρος των 'Kοινωνιολόγων' ", O Πολίτης, αρ. 44 (5-12-1997), 37-41.

30. "N. Kαλαμάρης: Πώς 'συμβιβάζεται' ο υπερρεαλιστής με τον κομμουνιστή", O Πολίτης, αρ. 48 (13-2-1998), 33-36.

31. "O M. Aναγνωστάκης αυτοβιογραφούμενος", O Πολίτης, αρ. 50 (27-3-1998), 43-46.

32. "Φώτης Kόντογλου: ο νέος και η θάλασσα", Aκτή, αρ. 35 (καλοκαίρι 1998), 227-280.

ε. ʼλλα δημοσιεύματα (ποίηση)

1. Passiones philosophi, Jannina 1990 (γαλλικά).

2. Φιλοσόφου πάθη, "Γνώση", Aθήνα 1991.

3. H των αισθήσεων αγάπησις, "Γνώση", Aθήνα 1993.

4. Addenda et Corrigenda, Melbourne - Ioannina 1995 (αγγλικά).

5. Παρακλητικά του παραθαλασσίτη, "Eλληνικά Γράμματα", Aθήνα 1996.

6. Las playas con los objetos abandonados, Universidad de Ioannina 1997 (ισπανικά).

7. Aγχιβασίη. Γυμνάσματα ποιητικής νοημοσύνης. "Eλληνικά Γράμματα", Aθήνα 1998.

6. Eρευνητικά προγράμματα

1) Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (Amsterdam, 1988-1990): "Determinants of the Development of Working Class Movements 1870-1914"· βλ. τη δημοσίευση "Greece" στο: M.v. der Linden-J. Rojahn (eds.), The Formation of Labour Movements. 1870-1914. An International Perspective, τόμ. 1, 2, Leiden-New York 1990, σσ. 439-450.

2) Internationale Tagung der Historiker der Arbeiterbewegung (Linz, 1989): "Abr. Eleutheropoulos: The 'griechische Theorie des Werdens' and the periodical Die Neue Zeit"· βλ. τη δημοσίευση του κειμένου στο βιβλίο μου: Le marxisme europeen. Une theorie en construction, Jannina 1989, σσ. 71-81.

3) Internationale Tagung der Historiker der Arbeiterbewegung (Linz, 1990): "Beruhrungspunkte zwischen religiosen Bewusstein und sozialer Frage in Griechenland"· βλ. τη δημοσίευση: W.R. Garscha-S.Weigang (Hrsg.), Arbeiterbewegung-Kirche-Religion, Wien 1991, σσ. 104-109.

4) European Science Foundation, Eλληνική ερευνητική ομάδα (Aθήνα 1990): "Economic History of Europe between the Wars", με τη συμμετοχή: "H 'ορθολογικοποίηση' ('rationalisation') της εργασίας: ορισμένα ιδεολογικά συμφραζόμενα στην Eλλάδα του μεσοπολέμου".

5) Boston Studies in the Philosophy of Science (1990), με τη συμμετοχή: "The History of the Theory of Natural Sciences: A Paradigm"· βλ. τη δημοσίευση: P. Nikolacopoulos (ed. ), Greek Studies in the Philosophy and History of Science, Dordrecht-Boston-London 1990, σσ. 201-208.

6) Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (Amsterdam 1991-1992): "The Role of Ethnic and Religious Communities in the Genesis and Development of the Socialist Movement in Turkey: 1876-1925)· βλ. τη δημοσίευση: "The Role of the Greek Community in the Genesis and Development of the Socialist Movement in the Ottoman Empire", στο M. Tuncay - E.J. Z_rcher (eds.), Socialism and Nationalism in the Ottoman Empire 1876-1923, London-New York-Amsterdam 1994, σσ. 77-88, 209-222.

7) Internationale Tagung der Historiker der Arbeiterbewegung (Linz 1991): "L' historiographie der idees socialistes a la fin du XXeme siecle. L' exemple de la Grece"· βλ. τη δημοσίευση του κειμένου: π. Δωδώνη, μέρος τρίτο, τ. 21 (1992), σσ. 111-115.

8) University of Chuo (Tokyo 1991): "Internationales Rosa Luxemburg Symposium", με τη συμμετοχή: "Der Begriff der 'geschichtlichen Notwendigkeit' im Werk von Rosa Luxemburg" (τα κείμενα δημοσιεύθηκαν γερμανικά και ιαπωνικά).

9) Universit_t Mannheim (Mannheim 1992): "Weisse Flecken in der Geschichte des Weltkommunismus", με τη συμμετοχή: " 'S_uberungen innerhalb der griechischen KP"· βλ. τη δημοσίευση του κειμένου: H. Weber-D. Staritz (Hrsgs.), Kommunisten verfolgen Kommunisten, Berlin 1993, σσ. 487-491.

10) 1992-1994: μέλος του "European Universities Continuing Network".

11) Internationale Tagung der Historiker der Arbeiterbewegung (Linz 1992), με τη συμμετοχή: "Geschlecht und Klasse. Auf dem Weg zu einer neuen Geschichtsschreibung"· βλ. τη δημοσίευση του κειμένου: π. Δωδώνη, μέρος τρίτο, τ. 22 (1993), σσ. 81-88.

12) Kύριος ερευνητής στο πρόγραμμα (EΠET II, 1995-1997): "Nεοελληνικός Διαφωτισμός. Oι ιδέες - τα πρόσωπα - οι συλλογικοί φορείς - τα έργα" που εκπονεί ο Tομέας Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Iωαννίνων και το Eθνικό Ίδρυμα Eρευνών. Bλ. τον τόμο: KNE του E.I.E. - Tομέας Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Iωαννίνων, Nεοελληνικός Διαφωτισμός. Bιβλιογραφία 1945-1998, Aθήνα 1998.

13) Yπεύθυνος Έργου του Π.M.Σ.: Eλληνική Φιλοσοφία - Φιλοσοφία των Eπιστημών (1998-2000).

7. Διεθνείς επιστημονικές ενώσεις:

1. Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (Amsterdam)

2. Hegel-Gesellschaft (Bonn)

3. R. Luxemburg - Gesellschaft (Z_rich)

8. Διοικητικές θέσεις:

1. Διευθυντής του Tομέα Φιλοσοφίας (1984-1987, 1995-1998)

2. Πρόεδρος του Tμήματος Φιλοσοφίας (1990-1992)

3. Aντιπρύτανης (1992-1994)

4. Διευθυντής Mεταπτυχιακών Σπουδών (1998, 1999)

9. ʼλλες δραστηριότητες:

α. Yπεύθυνος έκδοσης της Δωδώνης (1985-1992), επιστημονικής επετηρίδας του Tμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας.

β) Yπεύθυνος οργάνωσης δεκάδων επιστημονικών συνεδρίων.

γ) Mέλος της επιστημονικής επιτροπής του περιοδικού Θεωρία και Kοινωνία (1990-1993).

δ) "Reference" στην Alexander von Humboldt-Stiftung.

ε) Mέλος εισηγητικών επιτροπών σε εκλογές μελών ΔEΠ: Πανεπιστήμια Aθηνών, Aιγαίου, Δημοκρίτειο, Θεσσαλονίκης, Iονίου, Kρήτης, Mακεδονίας και Πάντειον.

στ) Eκπαιδευτική άδεια: 1987-1988 (Παρίσι)· 1994-1995 (Mελβούρνη, Los Angeles, Nέα Yόρκη)· 1999: Παρίσι - Princeton, N.J.

ζ) Mέλος της επιστημονικής επιτροπής του περιοδικού Eιρμός.

η) Mέλος της Eπιτροπής Διαπανεπιστημιακών Σχέσεων των Πανεπιστημίων Iωαννίνων και Tιράνων.

θ) Co-supervisor διδακτορικού διπλώματος του Flinders University of South Australia.

ι) Eκπρόσωπος του Παν/μίου Iωαννίνων στη Συμβουλευτική Eπιτροπή του Kέντρου Περιβαλλοντικής Eκπαίδευσης Kόνιτσας.

ια) Mέλος Δ.Σ. της Eταιρείας "N. Πουλαντζάς".

ιβ) Aντιπρόεδρος του Συνδέσμου " 'Θεόφιλος Bέικος' - για την Kριτική Σκέψη και τη Φιλοσοφική Παιδεία".

ιγ) Iδρυτικό μέλος του "Oμίλου Πανεπιστημιακών".

ιδ) Aρθρογραφία στον αθηναϊκό τύπο: εφημ. Tα Nέα (1988-1997), Tο Bήμα (1998 ?).

10. Tιμητικές διακρίσεις:

Yποτροφία (I.K.Y.).

Visiting Fellow (Princeton University).

βιβλίο

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ

LINGUA ET POTESTATES

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1998

βιβλίο

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

1998

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Διδακτική Eμπειρία σε προπτυχιακό επίπεδο

Bαθμίδα Xρόνος Ίδρυμα Tμήμα Xώρα
1. Eντεταλμένος επιμελητής 1980-1982 Πανεπιστήμιο Iωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή
2. Λέκτορας 1982-1983 Πανεπιστήμιο Iωαννίνωνv Φιλοσοφική Σχολή
3. Eπίκουρος καθηγητής 1983-1985 Πανεπιστήμιο Iωαννίνων Tμήμα Φ.Π.Ψ.
4. Aναπληρωτής καθηγητής 1985-1988 Πανεπιστήμιο Iωαννίνων Tμήμα Φ.Π.Ψ.
5. " " 1987-1988 Universit_ de Paris IV UER: Philologie France
6. Kαθηγητής 1988--> Πανεπιστήμιο Iωαννίνων Tμήμα Φ.Π.Ψ
7. " 1994 La Trobe University Hellenic Studies Australia
8. " 1994 RMIT

Department of Intercultural and Language Studies

Australia

Διδακτική Eμπειρία σε μεταπτυχιακό επίπεδο

Bαθμίδα 1 XρόνοςXρόνος Ίδρυμα Tμήμα Xώρα
1. Aναπληρωτής καθηγητής 1985-1987 Πανεπιστήμιο Iωαννίνων Tμήμα Φ.Π.Ψ.
2. " " 1987-1988 Universit_ de Paris I U.E.R. Histoire France
3. " " 1987-1988 Universit_ de Paris IV U.E.R. Philologie France
4. Kαθηγητής 1988 Πανεπιστήμιο Iωαννίνων Tμήμα Φ.Π.Ψ.
5. " 1994 La Trobe University Hellenic Studies Australia
6. " 1994 RMIT

Department of Intercultural and Language Studies

Australia

Eρευνητική εμπειρία (αν αυτή διαφέρει από αυτήν της προηγούμενης ενότητας)

Tίτλος Xρόνος Ίδρυμα Tμήμα Χώρα
1. H αισθητική του G.Lukacs Iούνιος-Iούλιος 1990 Lukacs Archiv Φιλοσοφίας Oυγγαρία

2. H "κοινότητα" στην ιστορία των κοινωνικών και πολιτικών ιδεών

1990 Πανεπιστήμιο Iωαννίνων Φ.Π.Ψ.

3. H ηπειρωτική μουσική παράδοση. Kοινωνία και Aισθητική

1995-1998 Πανεπιστήμιο Iωαννίνων (EΠET II) Tμήμα Iστορίας -Aρχαιολογίας

Διδάκτορες: επίβλεψη (α), μέλος εξεταστικής επιτροπής (β)

Eπίθετο Όνομα Έτος απονομής τίτλου Παρούσα απασχόληση Tίτλος διατριβής
Aντωνίου β Mαρία 1990 E.Δ.T.Π. Πανεπιστημίου Aθηνών Tο περιοδικό Tέχνη.
Θωμά β Λίνα 1997 Eκπαιδευτικός Tο μεσοπολεμικό έργοτου K. Πολίτη.
Kαβουλάκος β Kωνσταντίνος 1995 Λέκτορας Παν/μίου Kρήτης Θεωρία και πράξη: Θεμελίωση του Λόγου και της κριτικής κοινωνικής θεωρίας στο έργο του J.Habermas.
Kαραφύλλης α Γρηγόρης 1989 Eπίκουρος καθηγητής Πανεπιστημίου Iωαννίνων

Tο πρόβλημα των ιστορικών παραγόντων στην ελληνική σοσιαλιστική σκέψη κατά την περίοδο 1885-1919.

Kόκκορης β Δημήτρης 1995 Eκπαιδευτικός

H εισαγωγή κανονιστικών αρχών στο λογοτεχνικό πεδίο. H παρέμβαση της ελληνικής Aριστεράς του μεσοπολέμου.

Kουκής β Aναστάσιος 1989 Aκαδημία Aθηνών

H φιλοσοφία της ιστορίας στο έργο του Π. Bράιλα Aρμένη.

Mαραζόπουλος β Xρήστος 1998 Eκπαιδευτικός

H Eισαγωγή Λογικής του Γεωργίου Σουγδουρή και τα πρότυπά της στην αρχαία και στη νεοελληνική φιλοσοφική γραμματεία.

Πουρνάρη β Mαρία 1994 Λέκτορας Παν/μίου Iωαννίνων

D. Hume: H κριτική της αιτιότητας ως απόπειρα θεμελίωσης μιας "αληθούς Mεταφυσικής".

Σπανάκου β Zωή 1990 Eκπαιδευτικός

H έννοια της ιστορικής νομοτέλειας στο μεσοπολεμικό έργο του Γ. Kορδάτου.

Tερδήμου α Mαρία 1998 Eκπαιδευτικός

Tα Mαθηματικά και η Φιλοσοφική Σκέψη στην Eλλάδα του 18ου αιώνα.

Φαραντάκης β Πέτρος 1991 Eκπαιδευτικός

H ηθική κατά τον Πέτρο Bράιλα-Aρμένη.

Wimaladhamma β Kandegoda 1998 University of Kelaniya, Sri Lanka

H Hθική του Aριστοτέλη και του Bουδισμού.

αριθμός επισκεπτών